مشخصّات
 
 
سرکارخانم عابدزاده(شیفت عصر)
سرکارخانم نوزاد(شیفت صبح)
مربی رباتیک
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
   
   
گزراش عملکرد کلاس رباتیک مهدکودک فرزانگان

هفته سوم

مهرماه

 

..........................

هفته چهارم مهرماه

............................

هفته اول 

آبان ماه

آشنایی با اعداد-رنگ ها و اشکال هندسی

هفته دوم

آبان ماه

آشنایی با اعداد-رنگها-اشکال هندسی-آموزش خانه

هفته سوم

آبان ماه

آموزش فرفره چوبی و توپ-آموزش بادبادک

هفته چهارم 

آبان ماه

 آموزش موش

هفته اول

آذرماه

 

هفته دوم

آذرماه

 

هفته سوم 

آذرماه

 

هفته چهارم

آذرماه

 

هفته اول

دی ماه

 

هفته دوم

دی ماه

 
 
 
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
یکشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷

 
     
 
     
غیره...
 
 
     
 
     
تصویر گردان