مشخصّات آموزگار 
 
 
خانم مریم السادات میرخلیلی
آموزگار کلاس دوم
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی کلاس
 

زنگ

 

ایام هفته

 

زنگاول

 

زنگ دوم

 

زنگ سوم

 

زنگ چهارم

 

زنگ پنجم

زنگ ششم

شنبه

ریاضی

فارسی

علوم

مهارت گفتگو

قرآن

زنگ هوشمند

یکشنبه

ریاضی

فارسی

املاء

هدیه های آسمان

تئاترخلاق

ورزش

دوشنبه

ریاضی

فارسی

علوم

فارسی

مهارت گفتگو

قرآن

سه شنبه

ریاضی

فارسی

نقاشی

رایانه

املاء

هدیه های آسمان

چهارشنبه

ریاضی

فارسی

خوشنویسی

قرآن

رباتیک

علوم

پنج شنبه

آوا و نوا

ژیمناستیک

رایانه

کتابخوانی

__

 
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
عملکرد مهرماه

قرآن: با کتاب قرآن دوم آشنا شدند چگونگی احترام گذاشتن به قرآن رایادگرفتند وبه قرآن علاقمند شدند تکرار سوره های کتاب قرآن اول ، خواندن حروف قرآنی با ترکیب آ

چگونگی اشاره کردن به صداهای بلند (آ) ، خواندن ومعنی پیام قرآنی وآشنا یی با شعر مربوط به آن وتکرار وتمرین در کلاس ، آشنایی با آداب شمرده شمرده خواندن ، آموزش توانایی خواندن ساکن با توجه به مصوت قبلی ،خواندن عبارات قرآنی به طور روان وشمرده اول بر روی لوح وبعدبر روی کتاب ، تشخیص تشدید وساکن ، آموزش طریقه ی خواندن تشدید ،حفظ سوره ی فلق

درس هدیه های خدا ، پرندگان چه می گویند ، خاطره ماه

هدیه های آسمان : آشنایی با مهربانی خداوند از طریق نعمت های او، تقویت احساس خوشایند دانش آموزان نسبت به نعمت های خداوند . بررسی وبیان زیباییها ونعمتهای فراوان خدا توسط دانش آموزان .

بیان برخی فواید وآثار نعمت ها بر زندگی انسان وسایر موجودات . بیان احساس خوشایند نسبت به خداوند به عنوان خالق مهربان نعمت ها . تشکرازخداوند . آشنایی با دعا به عنوان راه گفت وگو باخداوند و وسیله ای برای بیان خواسته ها  .

علوم : بردن بچه ها به حیاط مدرسه ویاداشت برداری فردی توسط آنها .مشاهده دقیق اطراف خود .ارائه گزارش به کلاس 

انجام آزمایش ودیدن فیلم وتصاویر ، فیلم تصفیه آب وآشنایی با آب وهوای سالم وفواید آن و مضرات آلوده شدن آنها بر انسان وموجودات .چگونگی مراقبت از آنها

ریاضی : آشنایی ویاد آوری ریاضی اول . یاد آوری عدد و شمارش وانواع شمارش . یاد آوری ابزارهای شمارش مانند انگشت ، دسته بندی جدول ارزش مکانی  ، چوب خط ، محور ، چینه ، آشنایی ویاد آوری دسته های ده تایی ویکی . خواندن ساعت به صورت کامل و گذشته و مانده  . نوشتن وشمارش ترتیبی اعداد. دسته بندی و بردن عدد به زیر جدول ارزش مکانی  . درک مفهوم مسئله وحل آن با رسم شکل ، محور و ....  جمع و تفریق به کمک ابزار ورسم شکل .شمارش روبه جلو و الگویابی  پنج تا پنج تا و ده تا ده تا آشنایی بارقم وعدد های دورقمی  . جدول شگفت انگیز

فارسی : تمرین وکار کردن برروی کتاب فارسی اول .تمرین روان خوانی وحروف به ترتیب .جمله سازی ، تدریس درس ستایش ، یاد خدا وشروع کارها با نام خدا  ، تقویت مهارت خواندن وگوش دادن . تدریس درس کتابخانه کلاس ما . تقویت مهارت زبانی ، آشنایی با کتابخانه ، تقویت فرهنگ مطالعه ، تقویت روحیه مشارکت وهمکاری ، آشنایی با منابع کسب اطلاعات آشنایی با برخی نکات زبانی وادبی ، ساختن کلمات غیر ساده با (هم) ویادگیری معنای آنها .

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
گزارش عملکرد اسفند ماه 

قرآن:

سوره ی فیل را روان و همراه با نوار می خواند.

همزه ی أ را درعبارات قرآنی بخواند.

داستان اصحاب فیل را بخواند و به زبان کودکانه بازگو کند.

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش بخش با رعایت قواعد بخواند.

سوره ی ماعون و کافرون راروان و همراه با نوار بخواند.

پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند.

آشنایی با چهار قل و خواندن آن سوره ها.

هدیه ها:

درس بچه ها سلام.

آشنایی با سلام به عنوان یکی ازآداب اسلامی.

تمایل به سلام کردن در برخورد با دیگران.

الگوگیری از رفتار پسندیده ی حضرت محمد «ع»در پیش قدم بودن در سلام کردن.

درس طبیعت زیبا

درک اهمیت نظافت وپاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی.

آشنایی با آداب نظافت و پاکیزگی به عنوان یکی از مظاهر اخلاق و رفتار اسلامی.

تمایل به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکان ها و شرایط مختلف

درس وقت نماز

آشنایی دانش آموزان با اذان به عنوان اعلام کننده ی وقت نماز.

تقویت احساس علاقه ی دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز.

دانستن تعداد رکعت های نماز.

فارسی:

درس پرچم

آشنایی با پرچم ایران و مفهوم هر یک از رنگ های آن.

شناخت علامت وسط پرچم و مفهوم آن.

ایجاد حس احترام و علاقه به پرچم ایران به عنوان نماد استقلال کشور.

تقویت حس میهن دوستی .

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با واژه های هم نویسه.

خواندن و حفظ شعر«با پرستوهای شاد»

درس نوروز

آشنایی با آداب و رسوم ملی ایران

آشنایی با سفره ی هفت سین و اجرای آن به عنوان سمبل های مورد احترام.

آشنایی با آداب قبل و بعد از تحویل سال نو.

آشنایی با ارتباط بعضی از آداب و سنن ایران مانند نوروز.

آشنایی با برخی نکات ادبی و زبانی مانند:واژه سازی با پسوند «کار»و جمع کلماتی که به «ه» ختم می شود با «ان»

ریاضی:

حل مسأله با تبدیل مسأله به زیر مسأله

الگو یابی به صورت هندسی.

الگو یابی در ساعت.

جمع در جدول ارزش مکانی.

محاسبه ی جمع سه رقمی در جدول ارزش مکانی با سکه.

محاسبه ی جمع با تکنیک انتقال و نمایش آن.

محاسبه ی تفریق سه رقمی در جدول ارزش مکانی با سکه به صورت نمادین.

آماده سازی برای مفهوم کسر.

آماده سازی برای قسمت کردن یک شکل .

یادآوری واحد کامل و سانتی متر و میلی متر.

تقسیم شکل به قسمت های مساوی.

الگویابی و نمایش کسر ها .

تقویت مهارت بصری .مهارت اندازه گیری با خط کش و تقسیم کردن قسمت های مساوی در شکل.

حدسیه سازی و تقریب زدن و تداعی کسرها ی مساوی.

بیان مفهوم قسمت با توجه به شکل نوشتن عبارت کسری به صورت فارسی .

حل مسأله با راهبرد تبدیل یک مسأله به مسأله ی ساده تر.

علوم:

آشنایی با مراحل رشد انسان .

مقایسه ی الان خود با سال ها قبل با آوردن عکس در کلاس .

بیان تغییرات جسمی و حرکتی نسبت به مرحله ی نوزادی .

اندازه گیری قد و وزن همدیگر.

بیان نقش کسانی که در رشد و سلامتی آن ها تأثیر داشته است.

شناخت دندان های شیری و همیشگی و تفاوت آن ها.

بیان خوراکی های مفیدی که در رشد کودکان مؤثر است وآوردن در کلاس وطبقه بندی کردن.

برگزاری جشن خوراکی های مفید.

بیان بحث ماده و نام بردن چند ماده در اطراف خود.

ویژگی های ماده وبیان تفاوت و شباهت چند ماده.

بیان شکل ماده به عنوان جامد و مایع و گاز در قالب آزمایش و لمس کردن و دیدن از نزدیک.

گزارش عملکرد بهمن ماه 

قرآن:

سوره ی کوثر را روان و همراه با نوار بخوانند

تشخیص همزه در کلمه ها و خواندن عبارات قرآنی با توجه به آداب خواندن

سوره ی عصرو فیل را روان خوانده و حفظ کنند

خواندن عبارات قرآنی روان و با رعایت آداب آن

تعریف داستان کودک خدا پرست وخواندن آن و بیان خلاصه ی آن توسط بچه ها

خواندن روان وحفظ پیام قرآنی و دانستن معنای آن

خواندن داستان نخلستان و بیان آن با توجه به تصاویر

 

هدیه ها:

آشنایی بیشتر با حضرت علی«ع»

ایجاد علاقه واحساس احترام نسبت به شخصیت حضرت علی «ع»

تلاش برای الگوگیری از امام علی«ع»

آشنایی با امام حسن«ع» به عنوان امام دوم مسلمانان

تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به امام حسن «ع»

تلاش برای الگوگیری از رفتار امام حسن«ع»

آشنایی بیشتر با امام حسین«ع»

تقویت احساس علاقه و احترام نسبت به حضرت سیدالشهدا

فارسی:

درس آزاد:تحقیق دانش آموزان در مورد یزد و آثار تاریخی و هنری یزد

درس فردوسی:آشنایی با فردوسی و آثار آن

آشنایی با فرهنگ و ادب فارسی

ایجاد و تقویت حس احترام و علاقه به مشاهیر ایران

آشنایی با بعضی از قهرمانان شاهنامه

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند:ساخت کلمات با تر و ترین و جمله سازی با آنها

انجام نمایش یک کلاغ و چهل کلاغ

درس ایران زیبا:

آشنایی با آثار تاریخی وفرهنگی ایران

آشنایی با طبیعت زیبای ایران

ایجاد علاقه و تقویت آن به سرزمین آبا و اجدادی

ترویج حس حفاظت از کشور عزیزمان ایران

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند:واژه سازی با پسوند «گاه»

آموزش جمع کلمات با «ها »و «ان»ومعنای آن

ریاضی:

آموزش حدس و آزمایش و تمرین وتکرار بر روی آن

حل مسأله با راهبرد حدس و آزمایش

حدسیه سازی و تقریب زدن از واحد غیر استاندارد به استاندارد

معرفی واحد سانتی متر با خط کش و متر خیاطی به عنوان یک واحد دقیق در انداره گیری

تبدیل سانتی متر به میلی متر و برعکس میلی متر به سانتی متر

معرفی میلی متر

مقایسه ی اعداد با توجه به ارزش رقم ها

مهارت استدلال عددی .مقایسه با توجه به شکل چیزها و ساخت دسته های ده تای

و صدتایی

مقایسه ی دوعدد با استدلال ساخت عدد با شکل و با جدول

جمع و تفریق اعداد سه رقمی با روش فرایندی و گسترده نویسی

علوم:

آوردن انواع میوه ها در کلاس

وخوردن توسط دانش آموزان و جمع آوری دانه ها

مشاهده ی تفاوت دانه ها از نظر رنگ و اندازه وشکل و....از نزدیک

کاشت دانه ودیدن مراحل رشد آن ازنزدیک

آوردن قلمه ی گیاهان مختلف وریشه کردن و کاشت آن ها در گلدان

بحث و گفت وگودر مورد انواع دانه ها و قسمت های گیاه

آموزش موارد استفاده ی دانه ها و چگونگی پراکنده شدن آن ها

آشنایی با چرخ ریسک وچگونگی آشیانه سازی او

تحقیق در مورد آشیانه سازی یک جانور به دلخواه

بیان فواید آشیانه برای حیوانات وچه حیواناتی به آشیانه نیاز ندارند

مراحل زندگی پروانه و قورباغه و لاک پشت

گزارش عملکرد دی ماه 

قرآن:

آموزش روخوانی صحیح سوره ی توحید.

آموزش خواندن ه آخربا «ی» و« و»وتمرین آن بر روی عبارات قرآنی .

روان خواندن سوره ی نصر.

تشخیص همزه و خواندن آن با مصوت کوتاه و تنوین ها .

پیام قرآنی را بخواند ومعنی کند ودرک کند.

تمرین و تکرار بر روی عبارات قرآنی.

آشنایی با پیامبر بزرگ اسلام وعلاقمند شدن به او .چگونگی فتح مکه توسط پیامبروخلاصه کردن داستان.

هدیه ها:

آشنایی بااهل بیت وخانواده ی پیامبرو تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر.

آشنایی با خانواده ی حضرت علی «ع»وفرزندان ایشان.

آشنایی با چگونگی انجام یک نماز دو رکعتی .تقویت علاقه مندی دانش آموزان بهاقامه ی نماز. ادای یک نماز دو رکعتی با رعایت شرایط.

فارسی:

درس از همه مهربان تر.

تقویت روحیه ی محبت نسبت به دیگران .آشنایی با دعا کردن واهمیت آن.

کمک گرفتن از خداوند برای انجام کارها وسلامتی.

تقویت روحیه ی کمک به هم نوعان مخصوصا کوچک تر ها.

آشنایی با برخی نکات زبانی وادبی مانند واژه سازی با کلمه های مربوط به بستگان وآموزش الف مقصوره مانند عیسی و موسی و ....

خواندن شعر مثل یک رنگین کمان به صورت هم خوانی.

درس زیارت:

تقویت مبانی دینی و مذهبی

آشنا شدن با زیارت به عنوان یکی از مفاهیم دینی

آشنایی با آداب زیارت.

آشنایی با حرم امام رضا«ع»وتقویت حس احترام به امامان .

بیان خاطره ای از رفتن به زیارت.

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با واژه ی خانه ودانستن معنای آن.ساختن فعل با «می».

انجام نمایش کی بود؟کی بود؟

ریاضی:

آموزش و یادآوری عدد 100و ورود به بحث عددهای سه رقمی.

آموزش و معرفی پول.خواندن ساعت با دانستن نیم ساعت بعد و...

معرفی اعداد سه رقمی به کمک سکه و چرتکه وجدول ارزش مکانی وتصویر چینه.

آموزش حل مسئله با حذف حالت های نامطلوب

الگویابی عددی و هندسی

خواندن ساعت با نمایش دیجیتالی

آموزش عدد سه رقمی یا چینه

آموزش تقریب در اعداد سه رقمی

آماده سازی انجام محاسبات بااستفاده از جدول اعداد نمادین ساختن با انگشتان دست و محور گسترده نویسی اعدادکاشی کاری وچگونگی باز کردن اعداد سه رقمی

آمادگی دانش آموزان برای واحدهای استاندارد و دقیق تر در اندازه گیری

معرفی ابزارهای استاندارد اندازه گیری

اندازه گیری اشیاء با واحدهای غیر استاندارد

آموزش اندازه گیری به صورت دقیق تر و آماده سازی برای آشنایی با واحدهای سانتی متر

اندازه گیری طول با واحدغیر استاندارد

آماده سازی برای مفهوم واحد

درک مفهوم طول

نمایش ربع و نیم به حالت های مختلف (آماده سازی برای زاویه)

استفاده از مهارت تقریب در اندازه گیری

حل مسئله با راهبرد حدسی و آزمایشی

علوم:

آشنایی باسوخت و انواع سوخت

وسایلی که نیاز به سوخت دارند وسایلی که نیاز به سوخت ندارند

بحث وگفتگو در مورد راههای صرفه جویی در سوخت و اگر تمام شود چه اتفاقی می افتد

تفاوت سوخت در قدیم و حال

نقاشی درموردیکی از راه های صرفه جویی در سوخت ونصب آن در کلاس و توضیح در مورد آن توسط دانش آموز

ساخت ماشین بادی توسط دانش آموزان مشاهده از نزدیک و گفتن فواید و مضرات ماشین بادی

 

گزارش عملکرد ماه آذر

قرآن

مفهوم تنوین رادرک کنند.تقویت خواندن  حروفی که تنوین کسره دارند.

سوره فلق را همراه با نوار با روخوانی روان بخوانند.

عبارات قرآنی را بارعایت آداب بخوانند.

تنوین کسره را در عبارات تشخیص دهد.

نعمت های خدا را بشناسد وقدر دانی کند واز نعمت ها درست استفاده کند.

تنوین فتحه را تشخیص دهد.

کلمات  تنوین فتحه دار را روان بخواند .خواندن عبارات وحل تمرین ها.

آیه های موضوعی همراه بامعنا بداند.

هدیه ها:

درس پیامبران خدا آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی.

آشنایی با نام پیامبر اسلام حضرت محمد «ص». احساس علاقه واحترام به پیامبران بزرگ الهی.

تلاش برای آشنایی بیشتر با پیامبران بزرگ الهی.

مهمان کوچک ، آشنایی با رفتار مهربانانه ی پیامبر اکرم«ص» در بر خوردبا کودکان.

تقویت احساس علاقه واحترام نسبت به پیامبر اکرم«ص».

تلاش  برای آشنایی بیشتربا رفتار پیامبردربرابر کودکان.

آشنایی با زیبایی وعظمت مسجد پیامبر.

جشن میلاد-آشنایی بایکی از جشن های مسلمانان.

آشنایی با نام پدرو مادر حضرت محمد «ص»واحساس علاقه واحترام به پیامبر.

اهمیت فرستادن صلوات بعد از شنیدن نام محمد (ص).

علوم:

آشنایی   دانش آموزان با انواع  صداها و چگونگی تولید صدا.

پیدا کردن رمز با راهنمایی با انواع صداها در قالب بازی.

صحبت در مورد موارد استفاده ی صدا و بحث و گفت و گو در مورد آن.

صحبت در مورد ابزار شنیدن صدا و مراقبت از آن.

راه های جلوگیری از آسیب های  صدا.

انجام آزمایش تولید صدا با مداد و کش در کلاس و مشاهده ی آن از نزدیک.

انجام آزمایش بطری خالی و پر از آب  و فوت  کردن در آن ومشاهده ی تفاوت صدای نازک و کلفت از نزدیک.

آشنایی دانش آموزان با نور و چیزهایی که از خود نور دارند.

آوردن وسایلی که نور دارند و انداختن سایه ی شکل های مختلف با چراغ قوه بر روی تخته ی کلاس.

صحبت در مورد نورهای طبیعی و مصنوعی و استفاده های نور.

انجام آزمایش تفاوت سایه در اجسام کدر وشفاف.

فارسی :درس چوپان درست کار :تقویت روحیه ی درست کاری .آشنایی با ضرب المثل های فارسی و کاربرد آن.تشویق به مشارکت در بحث گروهی .توجه به راهنمایی هایی بزرگ تر ها.آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند گسترش واژگان از طریق جمع بستن با «هاـ» و کلمات مخالف«متضادـ»

خواندن شعر احوال پرسی  به صورت نمایش و به صورت هم خوانی.

درس کوشا و نوشا:آموزش پایداری و مداومت در کار ها .آشنایی با اهمیت کار و کوشش.تشویق به پذیرش حس مسئولیت و داشتن پشت کار.علاقه مندی به کسب علم و دانش.آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند پیدا کردن کلمه های مشترک و تفاوت صدای «َ»و«ه»در کلماتی  که مختوم به نشانه ی ـ«ه» هستند.تشخیص کلمات مشترک در چند کلمه.

حکایت خوش اخلاقی  وصحبت در مورد راه های جلوگیری  از عصبانیت.

درس دوستان ما:تقویت  روحیه ی سپاس گزاری از خدمت گزاران جامعه.آشنایی با برخی  از خدمت  گزاران جامعه و اهمیت  خدمات آنان .اهمیت انتخاب شغل در آینده.آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با کلمه ی فروش و ساز و ضمایر اشاره ی «این»و«آن».«همین»«همان».

اجرای نمایش شغل هابا وسایل مورد نیاز آن.

اجرای نمایش مورچه اشک ریزان.چرا اشک ریزان؟

ریاضی:

یادآوری اشکال هندسی.پیدا کردن روابط بین اشکال هندسی.بالا بردن سطح آگاهی ها .شناخت ضلع و گوشه.شناخت تفاوت ها و شباهت ها در اشکال هندسی.کاربرد اشکال هندسی در ساعت .مقایسه ی اشکال هندسی .رسم اشکال هندسی با شابلون.

یاد آوری اشکال هندسی و خصوصیات اشکال  هندسی.آموزش ضلع  و پرورش خلاقیت و هوش فضایی.درک روابط بین اشکال هندسی در ساخت مدل.شکل سازی با اشکال هندسی.طراحی در یک صفحه ی شطرنجی .نقطه یابی

آموزش تقارن در اشکال هندسی.تقارن دو قسمتی به صورت عمودی و افقی.شناخت محور تقارن.مدل سازی با اشکال هندسی .پیدا کردن تقریبی محور تقارن در فعالیت عملی آموزش تقارن چهار قسمتی .آموزش اعداددیجیتالی و نوشتن ساعت به صورت اعداد دیجیتالی.یاد آوری الگویابی بین اعداد.آموزش ربع و نیم در ساعت.

 

 

 

 

عملکردآبان ماه

قرآن :

دانش آموزان سوره نصر را گوش دادند وبه صورت روان خواندند . آموزش حروف ناخوانا

واینکه بعد ازحروف نا خوانا تشدید یا ساکن وجود دارد. خواندن سوره حمد وکوثربه صورت روان وبا صوت با رعایت آداب عبارات با توجه به حروف نا خوانا وحرف (ک).

تشخیص حرف کاف واختلاف نوشتاری با فارسی . خواندن پیام قرآنی ودانستن معناومفهوم آن.

خواندن عبارات قرآنی با علاقه وبا رعایت آداب آن. خواندن سوره ناس همراه با نوار به صورت صوتی وبا ترتیل . تشخیص حرف (ت گرد )در عبارات وخواندن آن به صورت شمرده شمرده وبخش بخش .

هدیه های آسمانی :

درس مهربانترازمادر.درک مهربانی ها ومحبت های پیرامون دانش آموزان . مشاهده وتشخیص نمونه هایی از محبت ها ومهربانی های پیرامون خود وسپاس گذاری وارجنهادن به آنها.

آشنایی با مهربانی خداوند نسبت به موجودات مخصوصا انسانها واینکه خداوند بنده هایش را بسیاردوست دارد.

اشاره دانش آموزان به نمونه هایی از مهربانی خداوند نسبت به موجودات وانسانها .

درس وضومی گیریم .آشنایی باوضو و مواردی که لازم هست تا وضوبگیریم.تقویت احساس خوشایند نسبت به وضوگرفتن وآموزش عملی وضو وآشنایی وانجام مراحل وضو به ترتیب.

دانستن اینکه وضوموجب پاکیزگی میشود.خواندن شعر وضودر کلاس.

علوم:

آموزش شب وروزدرقالب آزمایش باچراغ مطالعه توپ وکره ونیزدرقلب بازی درحیاط.

دیدن فیلم چرخش زمین به دور خود وخورشید وبه وجود آمدن روز وشب و فصل ها .آشنایی با دماسنج وکاربرد آن واختلاف دما ودلایل آن.انجام آزایشهای مختلف واندازه گیری دما درمکانهای مختلف ویاداشت برداری توسط دانش آموزان. دانستن اینکه درجه هوا به صورت تدریجی تغییر میکند .بیان فواید نوروگرمای خورشید وتاثیر آن بر زندگی جانداران انجام آزمایش دانه لوبیا ونوشتن نتیجه آن .

آشنایی با جاندارانی که در شب فعالیت می کنند وتحقییق در مورد آن .

انجام آزمایش چگونگی تابش خورشید با استفاده از چراغ مطالعه .تاثیر آن بر دما و انجام آزمایش با دو دما سنج .

آشنایی با چگونگی به وجود آمدن فصل ها و شناخت آن و نقاشی فصل ها در دفتر و بیان تفاوت فصل ها و فواید تغییر آن ها و تاثیر آن بر زندگی موجودات .

آشنایی با باد و درست کردن بادنما و فرفره و شناخت بادسنج.گفتگوی دانش آموزان در مورد فواید و مضرات باد.

ریاضی:

تدریس فصل دوم کتاب.بیان صفحه ی عنوانی به صورت داستان گویی.بیان جمع و تفریق و مساله از جانب دانش آموزان و آماده شدن برای جمع و تفریق دو عدد دو رقمی.بالابردن سطح آگاهی و آشنایی دانش آموزان با جمع و تفریق ذهنی و نمادین .یادآوری جمع و تفریق با ابزار و رسم شکل .نمایش انواع شیوه های دسته بندی، تقریب زدن ،حدس زدن و کاشی کاری به مهارت محاسبه با رسم شکل (محور،چینه،استفاده از جدول،تصویر،انگشت،چوب خط)ومهارت محاسبه ستونی اعداد بدون انتقال با جدول ترکیبی و حل مساله .

رسیدن به مهارت حل مساله با تفکرنظام دار،الگو یابی،خواندن دقیق ساعت به صورت عملی در کلاس.

مهارت انجام جمع وتفریق دو عدد دو رقمی بدون انتقال با انجام مراحل فرآیندی و گسترده نویسی و مهارت تقریب زدن دو عدد دو رقمی .

محاسبات تفریق و جمع ستونی با روش فرآیندی بدون انتقال ،خواندن ساعت همراه با دقیقه ،تقریب زدن و محاسبات عددی در جمع و تفریق ستونی با روش تقریب زدن .

آشنایی با دقیقه و الگوی پنج تا پنج تا در دقیقه به صورت عملی در کلاس.

فارسی:

درس مسجدمحله ی ما  و آشنایی با مسجد به عنوان مسایل دینی،آشنایی با فعالیت های مسجد،تقویت روحیه ی مشارکت و همدلی اجتماعی .

آشنایی با برخی نکات زبانی مثل واژه سازی با پیشوند ((با))و نشانه ی (و)با چند صدای مختلف ،تقویت توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس .اجرای نمایش چغندر پر برکت

تدریس درس خرس کوچولو .ایجاد و تقویت علاقه مندی دانش آموزان به بهداشت فردی .

ترویج فرهنگ مراقبت از خود و توجه به سلامت فردی .

تقویت مهارت تفکر و تعقل در دانش آموزان .

تقویت مهارت مسئله یابی و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آن مسئله.

تقویت مهارت گوش دادن.

آشنایی با برخی نکات زیبایی و ادبی مانند آشنایی با بعضی علائم(.)و(؟)و گسترش واژگان با پیشوند (بی)ساخت صفت با پیشوند (بی)مانندبی ادب.

خواندن شعر ستاره به صورت گروهی و حفظ آن .

درس مدرسه ی خرگوش ها و تقویت علاقمندی به بهداشت  گوش ها.

آشنایی با عواقب عدم رعایت بهداشت فردی (گوش ها).

تشویق به مشارکت در بحث گروهی.

تقویت مهارت تفکر و تعقل در دانش آموزان.

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند:واژه سازی با کلمات مترادف و معرفی کلمات تنوین دار.

انجام کتاب نوشتاری با دقت وانجام املای آموزشی و گروهی .

تمرین دنباله نویسی و نگارش ساده .تقویت و علاقه مندی به خوش نویسی و رنگ آمیزی و نگارش ساده.

 

 

 

 

 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...