مشخصات آموزگار
 
 
 خانم الهام ثابتی
آموزگار پایه اول
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
عملکرد اسفند ماه
-فارسی خوانداری:
آموزش حروف هـ ـهـ ـه ه، چـ چ ، ژ ، خوا استثنا
روانخوانی دروس مربوطه 
و روان خواني درسهاي قرآن، ميهن ما 
و آموزش نشانه هاي تشديد، صـ ض، ذ 
وحفظ شعر جشن در آسمان و شعر دريا

-کتاب نوشتاری:
طبق کتاب خوانداری

-ریاضی:
     
آموزش تم ١٨، ١٩ و ٢٠ :
آموزش حل تفریق و جمع به كمك محور
آموزش حل تفریق و جمع به كمك چوب خط وشكل 
آموزش شمارش دوتا دوتا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا و پنچ تا پنچ تا و ده تا ده تا
حل مسئله به كمك شكل و محور و چوب خط 
شمارش اعداد تا صد و نوشتن با رقم و حروف
عملکرد بهمن ماه
فارسی خوانداری
آموزش حروف ف ،خ،،ق،ل،ج،و استثنا
روانخوانی دروس مربوطه وحفظ شعر ما کودکانیم
کتاب نوشتاری
طبق کتاب خوانداری
ریاضی 
آموزش تم 14،15،16،17
آموزش تفریق و جمع .
آموزش عبارات فوق با چینه و چوب خط 
یادآوری تقارن
آموزش دسته های چند تایی و یکی
آموزش دسته های ده تایی
آموزش اعداد از 11تا
قرآن
حفظ و روانخوانی سوره ی حمد وآموزش لوحه ها از 9تا
علوم 
آموزش سنگ ها و آشنایی با طبیعت و استفاده از عناصر  طبیعی در مصنوعات دست بشر
گزارش عملکرد دی ماه
فارسی خوانداری
تدریس نشانه های ز ه ش،ک،پ و همچنین دو مصوت از جدول الفبا
فارسی نوشتاری
مطابق با تدریس فارسی خوانداری
ریاضی
 آموزش تم11و12و13
اندازه گیری اشیاء با وسایلی از جمله گیره 
آموزش تقارن
جدول شگفت انگیز ۶در۶و همچنین۹در۹
آموزش علامت های کوچکتر و بزرگتر و مساوی
آموزش جدول نظام دار
علوم 
فواید آب و  راهکارهایی صرفه جویی در مصرف آب همچنین چگونگی تشکیل باران و عنوان مصادیقی از مشاغلی که حیاتشان بسته به وجود آب است.
قرآن
آموزش سوره ناس 
همسرایی شعر آرزوی من 
آموزش روان خوانی لوحه ی ۴تا۸

گزارش كاركرد آذر ماه ٩٥ (پايه اول)
فارسي خوانداري:
آموزش نشانه هاي تـ ت،  ر، نـ ن، ايـ يـ ي اي  
فارسي نوشتاري:
آموزش طريقه نوشتن نشانه هاي تدريس شده
رياضي:
تدريس از صفحه ٥٠ تا ٧٠ كتاب رياضي كه بشرح زير ميباشد
 ١- آموزش عدد ٣و ٤و ٥و ٦و ٧ و نمايش آنها با وسايل مختلف و چوب خط 
٢- ادامه دادن الگوهاي شطرنجي و خطي  
٣- تكرار و تمرين جدول شگفت انگيز ٥*٥و ٦*٦
٤- آموزش دسته هاي كمتر و بيشتر
٦- دقت و مهارت در استفاده از شابلون و نمايش 
تقارن و خط تقارن ( بدون ذكر نام تقارن)
علوم:
آشنايي با دنياي گياهان
قرآن:
١-حفظ سوره  عصر
٢- حفظ پيامهاي قرآني
و همسرايي شعر خانه ي ما
 
گزارش كاركرد آبان  (پايه اول)
فارسي خوانداري:
آموزش نشانه هاي آا، بـ ب، اَ  ــَــ، د ، مـ م، سـ س، او و
فارسي نوشتاري:
آموزش طريقه نوشتن نشانه هاي تدريس شده
رياضي:
تدريس از صفحه ٢٩ تا ٤٩ كتاب رياضي كه بشرح زير ميباشد
 ١- آموزش نمايش و نمايش حاصل جمع و باقيمانده به وسيله انگشتان دست وچوب خط و چينه
٢- ادامه دادن الگوهاي شطرنجي و خطي
٣- تكرار و تمرين جدول شگفت انگيز ٤*٤
٤- آموزش لبه(ميله) وگوشه اشكال هندسي
٥- آموزش عدد ١و ٢ و نمايش آنها با وسايل مختلف
٦- دقت و مهارت در استفاده از شابلون و نمايش
تقارن و خط تقارن ( بدون ذكر نام تقارن)
علوم:
آشنايي با غذاهاي مفيد و غير مفيد
آشنايي با دنياي جانوران
قرآن:
١-حفظ سوره كوثر
٢- حفظ پيامهاي قرآني 
٣- هم سرايي شعر نعمتهاي خدا و شعر صفحه ٢٥  كتاب

گزارش کارکرد مهرماه کلاس اول

فارسی خوانداری

1. آموزش نگاره ها 1- 10

2. معرفی کلمات هم آغاز و هم پایان

3. بخش کردن کلمات

فارسی نوشتاری

1.تمرین به جهت دست ورزی بر روی برخی از اشکال مانند

ریاضی

1.آموزش شمارش 1-5

2.آشنایی با شمارش به کمک چینه  و چوب خط

3.شمارش به کمک انگشتان هر دو دست

4.انتقال اعداد شمارش شده از یک دست به دست دیگر

5. جدول شگفت انگیز 3*3 و 4*4

6. معرفی سطر و ستون

7. آشنایی با جدول دوستی

علوم

1. آشنایی با دانه های میوه

2. معرفی سایه

3. معرفی اجسام سبک و سنگین

4. بهداشت فردی

قرآن

1. برگزاری جشن قرآن

2. آغاز کارها با نام خدا

3. حفظ سوره توحید

4. هم سرایی شعر خدا

 
     
 
     
برنامه هفتگی اول صدف
 

 

 

ایام هفته

 

زنگ اول

 

زنگ دوم

 

زنگ سوم

 

زنگ چهارم

 

زنگ پنجم

زنگ ششم

شنبه

قران

ریاضی   

 فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم 

مهارت گفتگو

تئاترخلاق

یکشنبه

 

ریاضی 

املاء

علوم

ژیمناستیک

فارسی بخوانیم 

فارسی بنویسیم

دوشنبه

ریاضی

فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم

رباتیک

علوم

تقویتی

سه شنبه

نقاشی

ریاضی

فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم

قران

علوم

چهارشنبه

خوشنویسی

ریاضی

فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم

املاء

ورزش

پنج شنبه

زنگ هوشمند

آوا و نوا

مطالعه و کتابخوانی

مهارت گفتگو

___

__
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...