تاریخ و ساعت
 
Monday : 22/10/2018

 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
گزارش عملکرد مهرماه
 

          

 

قرآن

برگزاری جشن قرآن جهت آشنایی  واهمیت  احترام به کتاب آسمانی مسلمانان قران به دانش آموزان

پیام قرآنی :(بسم الله الرحمن الرحیم )ذکرنام ویادخدادرشروع هرکاروفعالیت

تزیین ورنگ امیزی تابلوی منقش به بسم الله الرحمن الرحیم درکلاس

 آموزش شعرهای بسم الله

 

 

علوم

 

نقاشی سایه ها

درتدريس اين درس ابتدادر مورد تشكيل سايه كه از عبورنكردن نورخورشيد از اجسام پديدمي آيد صحبت شد و در ادامه به صورت عيني مشاهده كردند.

فعالیت صورت گرفته: بردن دانش آموزان به حیاط وگروه بندی آنها وکشیدن سایه های یکدیگر و یک ساعت بعد مجدد به حیاط آمده وباز سایه دوستانشان راروی زمین می کشند و تفاوت جهت سایه ها را مشاهده کردند.

فارسی(مهارت های نوشتن)

تدریس نگاره ها و آموزش  شکلهای نوشتاری فارسی

 

 

فارسی

 

تدریس نگاره ها از نگاره یک تا ده،  آشنایی با کلمات  هم آغاز و هم پایان، تقویت داستان پردازی و  داستان گویی توسط دانش آموزان،صداکشی وجمله سازی  کلمات

فعالیت صورت گرفته : آشنایی باقانون صف و رعایت قانون مدرسه درهنگام مراسم صبحگاه و... برحسب هرتم  دانش آموزان با موقعیت مربوط به آن آشنا شدند.

 

 

ریاضی

 

تدریس تم های یک، دو ،سه و چهار، آشنایی با اشکال هندسی ،اعدادتاکمترازپنج،الگوهای مشخص ونامشخص،جدول سودوکو،استفاده ازابزارمانندچوب کبریت چوب خط،شابلون و...

فعالیتهای صورت گرفته:داش اموزان بااستفاده ازچوب کبریت اشکال هندسی ساختندبااستفاده ازلوبیاوحبوبات بامفهوم الگویابی (الگوي مشخص ونامشخص) بیشترآشناشدند

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آذر ماه

قرآن

 

  •  

- تدریس پیام قرآنی ( وبالوالدین احسانا: به پدر ومادرخودنیکی کنید.)

- آموزش شعر آرزوی من وساعت

- گفت وگو درمورد رعایت احترام به پدرومادر و بزرگترها وداشتن صبروحوصله درتمام کارها وبحث و گفت و گو دررابطه با درس قرآن بخوانیم وهدیه پدربزرگ.

علوم

تدریس فصل 3 و4

-سالم باش ، شاداب باش (آشنایی باراههای سالم وشاداب بودن درزندگی)

-دنیای جانوران (آشنایی با شباهت وتفاوت جانوران ودسته بندی جانوران ازنظرغذایی،تولید مثل وحرکت وهم چنین آشنایی بافواید ومشکلاتی که بعضی جانوران برای ما دارند)

فارسی

 (مهارت های نوشتاری)

-آموزش رسم الخط حروف وترکیب صامت ومصوت

-تمرین وتکرار برروی جمله سازی،کلمه سازی و...

فارسی

(بخوانیم)

- تدریس نشانه های (او- و) (ت) (ر) (ن) (ای) (ز)

ریاضی

 

-تدریس تم های 7، 8، 9

-آموزش رسم الخط اعداد0، 1، 2، 3، 4، 5

-آموزش مفهوم تقارن شکلی همراه بارنگ آمیزی

-آموزش جدول شگفت انگیز عددی

-آشنایی بااندازه گیری باوسایل غیراستانداردمانند:گیره

-تمرین وتکرار برروی الگوی خطی ورنگی درصفحه شطرنجی به همراه پیداکردن الگوی اصلی

-آموزش اولیه ی تفریق درقالب داستان

-آشنایی باقبله وآموزش وضو و نماز

 

 
     
 
     
درج مطلب
 
متن را وارد نمایید
 
     
 
     
برنامه کلاسی
 
 

ایام هفته

زنگ اول
 
8:00-8:45

 

زنگ دوم

8:55-

9:40

 

زنگ سوم

9:50-

10:35

 

زنگ چهارم

10:45-

11:30

 

زنگ پنجم

11:40-

12:25

 

زنگ ششم

12:40-

13:20

شنبه

     نقاشی 

            ریاضی   

فارسی

فارسی

موسیقی

علوم

یکشنبه

قرآن

ریاضی

زبان

فارسی

فارسی

رباتیک

دوشنبه

ریاضی

فارسی

تئاترخلاق

فارسی

باشگاه

علوم

سه شنبه

قرآن

ریاضی

فارسی

فارسی

زبان

فارسی

چهارشنبه

ریاضی

فارسی

فارسی

فارسی

علوم

کتابخوانی

پنج شنبه

خوشنویسی

ریاضی

تقویتی

باشگاه

__

__
 
     
 
     
گزارش عملکرد آبان ماه
 

قرآن

       1-آموزش و حفظ سوره توحید و کوثر

2-تدریس پیام های قرآنی ( سلام علیکم : سلام بر شما و الحمدا...: الهی شکر )

3- گفتگو و آموزش شعر نعمت های خدا

 

 

علوم

1-دست ها شسته ( رعایت بهداشت فردی )

2-آشنایی با دانه های میوه ها

3-زیرآب یا روی آب ( معرفی اجسام سنگین و سبک )

 4- آموزش حواس پنج گانه

فارسی

مهارتهای نوشتن)

     آموزش رسم الخط حروف و ترکیب صامت و مصوت ها

 

فارسی

     آموزش تدریس نشانه آ ا -     ب – د -     م -      س

 

 

ریاضی

 

      1-تدریس تم های 5-6

            2-آشنایی با کشیدن چوب خط برای سرشماری اشیاء

           3 -آشنایی با مفهوم جمع با کمک چینه – تصویر و ا ا         نگشتان

         4-آشنایی با کشیدن الگوی خطی بر روی صفحه شطرنجی

          5-درک مفهوم تفریق و نمایش باقیمانده

         6-آموزش لبه ( اشکال هندسی ) و تقویت مهارت استفاده از شابلون و

            خط کش            

         7-زمینه سازی برای آشنایی با شروع مسئله و بیان داستان

        8- آموزش مفهوم تقارن

 

 
 
     
 
     
درج مطلب
 
                                       گزارش کار ماه دی
      قرآن
 داستان گویی مهربان ترین معلم .
تدریس لوحه های 9،10،11،12
داستان گویی هدیه با ارزش .
یادآوری مطالب تدریس شده . کاردستی رحل قرآن
     علوم
 فصل گیاهان: گوناگونی گیاهان ، قسمت های مختلف گیاه(ریشه ، ساقه، برگ و گل)
تدریس انواع ریشه های گیاهان( افشان ، راست، خوراکی)
مراحل رشد گیاهان. فواید گیاهان(خوراکی ، رنگ آمیزی ، پاکیزگی هوا و...)
کاشت لوبیا توسط دانش آموزان

     فارسی

          (مهارت های نوشتاری)

-آموزش رسم الخط حروف وترکیب صامت ومصوت

-تمرین وتکرار برروی جمله سازی،کلمه سازی و...

   فارسی

  (بخوانیم)

- تدریس نشانه های (اِ ، ش، ی، اُ ، ک، و)

    ریاضی
 تدریس تم 10 ، بازی گروهی،
انتقال انگشتان، تدریس عدد 6، مفهوم تقارن، تدریس عدد7، مفهومکمتر بیشتری با استفاده از شکل.
تم 11: خروج از مدرسه ،
آشنایی با علامت مساوی و مفهوم آن، تدریس عدد 8
تم 12:پارک،
مفهوم کمتری با استفاده از شکل ، آشنایی با علامت کمتری، تدریس عدد9، جدول شگفت انگیز نه در نه، مقایسه طول با واحد های مختلف( گیره ، چینه و...)
تم 13: رستوران،
آشنایی با علامت جمع، مفهوم جمع ، عبارت جمع و حاصل جمع، آشنایی با جمع نظام دار، از عدد دو تا عدد ده به ترتیب به صورت جمع نظام دار، تدریس عدد 10 بدون معرفی جدول ارزش مکانی
بدست آوردن حاصل جمع از طریق انتقال انگشتان دست، چوب خط و رنگ آمیزی چینه های پنج تایی
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
غیره...
 
 
     
 
     
درج مطلب