مشخصات آموزگار
 
 
خانم زهره موسوی
 
کلاس آمادگی حافظ
 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
     
 
     
درج مطلب
 

فعالیت های انجام شده در دی ماه

نام درس

 

تدریس اشعار:(زمستان/حیوانات اهلی و وحشی /تمساح /پرندگان«خروس»)

 

ترانه های کودکانه

تدریس دعای (سیرو فی الارض) و (سوره فیل)

آموزه های قرآنی

آموزش مفهوم جلو و پشت/ اموزش عدد2 و مفهوم آن / آموزش مفهوم جلو و عقب / آموزش شمارش و ترتیب / آموزش مفهوم تقارن /آموزش مفهوم مکانی و فضایی (زیر و رو)/ آموزش نیمه مساوی /آموزش ترتیب توالی /آموزش داخل و خارج / آموزش خط بسته و باز /آموزش عدد 3 و مفهوم آن /آموزش مفهوم باز و بسته / آموزش ردیف و ستون

مفاهیم ریاضی

آشنایی با فصل زمستان(ماه های آن، چگونگی هوا در این فصل، بارش برف و باران،میوه های این فصل، نوع پوشش، حیواناتی که به خواب زمستانی می روند) /آشنایی با انواع حیوانات اهلی و وحشی (محل زندگی آنها، فواید این حیوانات  ) / آشنایی با حشرات و خزندگان (قسمت های مختلف بدن حشرات، حشراتی که گروهی زندگی می کنند،فواید و مضرات بعضی از حشرات و ...)/آشنایی با پرندگان (نوع پوشش آتها، بزرگترین و کوچکترین پرنده، پرندگانی که قادر به پرواز نیستند،غذای پرندگان، چگونگی تولید مثل آنها، تنها پرنده بچه زا، پرندگانی که شبها بیدارند )/آموزش مراحل تولد پروانه

مفاهیم علوم

آموزش خطرات مواد سمی و داروها /آموزش بازی گروهی و نحوه ی رفتار با دوستان و همسالان / آموزش درست راه رفتن عجله نکردن و احتیاط در بازی / آموزش مکان های امن برای بازی و دوچرخه سواری /آموزش نوع پوشش و مراقبت از خود در فصل زمستان / رنگ آمیزی طبق مناسبت ها

مهارت های زندگی

مطابق با واحد کار؛ نقاشی ازاد/نقاشی فصل زمستان / نقاشی حیوانات اهلی و وحشی / نقاشی حشرات / نقاشی خزندگان / نقاشی پرندگان

نقاشی

تدریس صداهای(ج ، ژ ،چ ،ﺍ،-،ﻪ ،ﻩ ،گ ،و ،ح) /رنگ آمیزی هر صدا و شکل هایی که آن صدا را دارد/ تعریف داستان برای هر صدا

 

شهرک الفبا

پررنگ کردن خطوط /وصل کردن نقطه چین ها و رنگ زدن اشکال به منظور افزایش تمرکز/ آموزش پر رنگ کردن خطوط دارای انحنا

مهارت نوشتاری

شناخت تفاوت بین اشکال /جهت یابی به منظور افزایش دقت /شناخت هاهنگی و عدم هماهنکی جهت بین چند شکل /تشخیص ارتباط میان اشکال مختلف به منظور افزایش دقت / شکل شناسی / آشنایی با مفهوم نیمه / تشخیص تعداد اشکال درهم به منظور تقویت شناسایی تداخل خطوط و اشکال و تشخیص شکل از زمینه

هوش

کلاژ آدم برفی به وسیله پنبه / کاردستی فیل ، روباه، سگ به وسیله کاغذ و تا / کاردستی خرس به وسیله سی دی / کاردستی زرافه، شیر و جوجه به وسیله رنگ انگشتی / کاردستی قو به وسیله پاستل و رنگ انگشتی /

کار دستی

بازی طناب کشی / رنگارنگ به منظور آموزش رنگها / بازی گرگ و گله به منظور آموزش بازی گروهی

بازی

یک داستان بلند در هر جلسه مربوط به هر صدا تعریف می شود تا یاد گیری بهتر انجام شود

قصه

آموزش نحوة رفتار با دوستان و همکلاسی ها /احترام به معلم / خوب و زیبا صحبت کردن

آداب اسلامی

هفته اول؛ آشنایی با فصل زمستان /سردی هوا / میوه های این فصل / چگونگی پوشش / ماههای این فصل /  

هفته دوم؛ شناخت حیوانات اهلی و وحشی / فواید آنها / نوع پوشش بدن این حیوانات / نحوه تولید مثل / محل زندگی آنها / 

هفته سوم؛ شناخت حشرات و خزندگان / قسمت های مختلف بدن حشرات / غذای آنها / فواید و مضرات آنها / نحوه و محل زندگی آنها / نحوه ی حرکت خزندگان /   

هفته چهارم ؛شناخت پرندگان / نوع پوشش بدن آنها / نحوه تولید مثل آنها / غذای پرندگان / کوچکترین و بزرگترین پرنده / پرندگانی که قادر به پرواز نیستند / 

واحد کار آموزشگاه

 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آبان ماه

ترانه های کودکانه

تدریس اشعار: ( خانواده ، حواس پنجگانه ، پلیس ، خیابان) /تدریس سوره:( کوثر ،عصر )

آموزه های قرانی

( بالوالدین احسانا)

مفاهیم ریاضی

آموزش بیشتر مفاهیم چپ و راست /آموزش عدد 2 /شناخت جهت های اصلی (بالا ،پایین، چپ و راست )/آموزش مفاهیم باریک و پهن /آموزش مفاهیم باریکترین و پهن ترین /آشنایی با  مفاهیم نازک و ضخیم( ضخیم ترین و نازک ترین) /

مفاهیم علوم

آشنایی با انواع خانه ، رنگ آمیزی و گفتگو در رابطه با هر کدام / آشنایی با اقوام مختلف انسان ها ، محل زندگی و شکل خانه های هرکدام / آشنایی و شناخت انواع حواس /شناخت  اعضای بیرونی  بدن (چشم ، دهان ، زبان ،گوش ،بینی ،پوست )،آشنایی با  اعضای درونی بدن انسان /آشنایی با چراغ راهنما و خط عابر پیاده / آشنایی با وسایل نقلیه

مهارت های زندگی

آموزش کارهای درست و پرهیز از کارهای نادرست / داشتن رفتار های درست در هنگام گردش و بازی در پارک/ رعایت نکات بهداشتی در هنگام بیمار شدن  / رنگ آمیزی مناسبت ها ( روز جهانی نابینایان ،روز کتاب و کتاب خوانی )

نقاشی

طبق واحدکار : دو نقاشی آزاد /نقاشی انواع خانه ها ( آجری ، آپارتمانی و معمولی )/ نقاشی اعضای خانواده /نقاشی اعضای  بدن و حواس پنجگانه /نقاشی ماشین پلیس و پلیس / نقاشی خیابان (چهارراه  ،چراغ راهنمایی )/

شهرک الفبا

تدریس  صداهای ( بـ ب ، او  و ، تـ ت ، ای ایـ  ی  یـ ، مـ م ، فـ ف ، نـ ن ، شـ ش ، پـ پ )/ رنگ آمیزی هر صدا و اشکالی که آن صدا را دارد/تعریف داستان کوتاه برای هرصدا

مهارت های نوشتاری

پررنگ کردن خطوط  صاف و مورب / رنگ آمیزی اشکال / آموزش  خانه های شطرنجی برای افزایش دقت و تمرکز (آموزش الگو )

هوش

کامل کردن اشکال ناقص برای افزایش دقت و تمرکز (شکل یابی ) / آموزش اشکال هندسی و رنگ آمیزی هر کدام /درک مفهوم تفاوت ها در مجموعه ها/ تقویت حس شناسایی کودک و تمرین تمرکز / شناخت رابطه جز با کل آشنایی با چشم های جانوران /آزمون کودکان باهوش / کامل کردن جدول تکرار

بازی

بازی بشین پاشو /بازی باز و بسته شدن گل ها/ بازی بپر بپر /مسابقه دو / بازی صداها

کاردستی

کاردستی خانه با چوب آبسلانگ و رنگ آمیزی با پاستل / کاردستی خانه به وسیله اوریگامی /کاردستی اعضای خانواده با چوب آبسلانگ و ماشین /  کلاژ بستنی به منظور آموزش اشکال هندسی /کاردستی اعضای بدن با سی دی و برش دادن فوم /کاردستی اتصال اعضای بدن /کلاژ دختر با پارچه به عنوان لباس و کاموا به عنوان مو/کاردستی پلیس و رنگ با پاستل /  کاردستی کلاه پلیس ، کاردوخت و گره زدن /کلاژ پلیس و چراغ راهنمایی با حبوبات /کاردستی  چهار راه با فوم و برش با قیچی / کلاژ چراغ راهنمایی  با فوم /کلاژ ماشین با کاموا  و رنگ آمیزی با پاستل

قصه

قصه جنگل حیوانات برای ارتباط دادن آن با آموزش صداها/قصه کلاه به سر

آداب اسلامی

آداب به نوبت صحبت کردن / احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر / رفتارهای مناسب در بازدیدها و پارک / آموزش کتاب و کتاب خوانی به مناسبت هفته ی مربوطه/کمک کردن به نابینایان / احترام گذاشتن به حقوق رفتگرها و تمیز نگه داشتن خیابان ها

واحد کار آموزشگاه

خانواده / حواس پنجگانه و اعضای بدن /پلیس / خیابان

هفته اول: آشنایی با تمامی اعضای خانواده ( پدر ، مادر ، خواهر، برادر ) /آشنایی با روابط فامیلی ( دایی ، خاله ، عمو ، عمه ) / شناخت وظایف هر یک از اعضای خانواده

 

هفته دوم: آشنایی با اعضای بدن (اندام ها ) / آموزش مراحل رشد انسان /آموزش ضرورت پوشیدن لباس و کفش / شمارش انگشتان دست / آموزش انواع حس ها و کارایی هرکدام  ( حس لامسه ، بینایی ، شنوایی ، چشایی ، بویایی )

 

هفته سوم: آشنایی نوگلان با کار پلیس / آموزش شماره پلیس ( 110) / شناخت رفتارهای نادرست جامعه مانند دزدی / آموزش وظایف ما نسبت به زمانی که کیف پولی را پیدا میکنیم و یا در پارک گم میشویم / آموزش چراغ راهنمایی و  رنگ های آن / شناخت چراغ عابر پیاده و زمان استفاده از آن

 

هفته چهارم: آموزش تفاوت بین کوچه و خیابان و بلوار با یکدیگر /آموزش ضرورت آسفالت کردن / احترام به رفتگرها و کمک کردن به آنها به وسیله ی تمیز نگه داشتن کوچه و خیابان / آموزش ضرورت گرفتن دست پدر و مادر هنگام عبور از خیابان /آموزش تونل زیر گذر  و پل هوایی و نحوه استفاده از آن /آموزش عبور از پیاده رو

 

 
 
     
 
     
درج مطلب گزارش بهمن ماه
 

تقویت شناسایی تداخل خطوط و اشکال .آموزش مفاهیم سایه. آموزش تمرکز آموزش اشکال مثل هم . آموزش مفاهیم تفاوت ها . آموزش توانایی درک و تشخیص در شکل

هوش

 

آموزش مفاهیم بالا و پایین. مفاهیم مخالف ها. آموزش عدد 4. آموزش عدد و شمارش. آموزش مفاهیم کمتر و بیشتر. آموزش عدد 5. آموزش مفاهیم پر و خالی و نیمه پر و مساوی . آموزش عدد 6

ریاضی

آشنایی با بزگترین و کوچکترین پستاندار. آشنایی با حشرات . آموزش زندگی حشرات گروهی . آموزش به دنیا آمدن پروانه ها . آموزش زندگی حشرات . آموزش پرندگان و پرندگانی که پرواز می کنند. آشنایی با بزرگترین و کوچکترین  پرنده.

علوم

آشنایی با خط چین ها و پررنگ کردن آن ها . آموزش حیوانات و غذای آن ها با استفاده از خط چین .

مهارتهای نوشتاری

آموزش حروف( چـ چ )  ،  آموزش حروف ( گـ  گ ) ،  آموزش حروف (  و ) ،  آموزش حروف (  حـ ح  )

شهرک الفبا

آموزش واحد کار آبزیان و دو زیستان ،  آموزش واحد کار آتش و حرارت ،  آموزش واحد کار وطن ما ایران ، آموزش  واحد کار خدا شناسی

کتاب شعر

 

آموزش درخت و درختکاری ،  آموزش حفاظت از محیط زیست  ،  آموزش آتش و حرارت و دوری کردن از کارهای خطرناک و بازی نکردن با وسایل آتش زا (کبریت) ، زلزله و کار هایی که در موقع زلزله باید انجام داد  ، آموزش مراقبت از حیوانات ،  رنگ آمیزی دهه فجر  ،  رنگ آمیزی روز پرستار ،  رنگ آمیزی شهادت حضرت فاطمه  (س)

مهارت های زندگی

 

کاغذ و تا  ماهی  ،  ارگامی لاک پشت با سی دی   ،   کار دستی ماهی با سی دی ، کاردستی  دوخت لامپ   ،  کار دستی شمع  ، کاغذ و تا گل لاله

کاردستی

 نقاشی کردن آبزیان  ،  نقاشی کردن دوزیستان  ، نقاشی در مورد آتش و حرارت  ، نقاششی در مورد ایران  ،  نقاشی کردن در مورد خداشناسی

نقاشی

 
     
 
     
درج مطلب                                                                      گزارش ماه اسفند ماه
 
 
 
ترانه
 
های
 
کودکانه
 

 تدریس اشعار: درخت(گیاهان)/ انار/ نان و گندم/ هفت سین و عیدنوروز

 
آموزه
 
های
 
قرآنی
 
تدریس دعای (واشکرو نعمت الله) و (سوره حمد)
مفاهیم
 
ریاضی
 
آموزش تناظر یک به یک/تک بودن و جفت بودن/ آموزش ترتیب/ اول و آخر/ آموزش عدد هفت و مفهوم آن/ مفهوم قبل و بعد/ آموزش خط شکسته/خط خمیده/ خط راست/ تکرار راست و چپ/ تکرار داخل و خارج/ آموزش عدد هشت و مفهوم آن/ شمارش اشکال مساوی
مفاهیم
 
علوم
 
آموزش مراحل رشد گیاهان/ آشنایی با احتیاجات گیاهان برای رشد/ چرخه گیاه/ آموزش قسمت های مختلف گیاه(ریشه/ساقه/برگ)/ آشنایی با انواع میوه ها/ میوه های بوته ای/ میوه های درختی/ آشنایی با کاشت گندم/ درست کردن آرد/ تهیه خمیر/ مراحل پخت نان/ آشنایی با مراسم عید نوروز/ وسایل سفره هفت سین/ آداب عید
 

 
 
مهارت
 
های
 
زندگی
 
 
آشنایی با خطرات آتش/ آشنایی با علامت های مهم(پست/ هلال احمر/
 
استاندارد)/ آموزش مصرف نان و اسراف نکردن/ اشنایی با مراسم عید
 
نوروز و خانه تکانی و سفره هفت سین/ رنگ آمیزی مناسبت
 
ها(درختکاری/ روز مادر/ چهارشنبه سوری)
 
 
نقاشی
 
مطابق با واحد کار
 
شهرک
 
الفبا

 
تکرار نشانه ها
 
مهارت
 
نوشتاری
 
آموزش بلندتر و کوتاه تر و کشیدن خطهای منحنی/ پررنگ کردن نقطه چین به منظور دست ورزی/ پررنگ کردن خط چین دایره/ پررنگ کردن خط چین های خطهای شکسته
هوش کامل کردن شکل ها طبق نمونه به منظور افزایش تمرکز و دقت/ ارتباط بین اشکال/ اموزش ارتباط بین شغل ها و وسایل موردنیاز آن کار/ رسم بین خطوط به منظور ایجاد تمرکز و دقت/ تشخیص تفاوت بین دو تصویر/ تکمیل تصاویر ناقص(جز و کل
 
کار دستی
 
طبق واحد کار
 
آموزه
 
های
 
اخلاقی
 
آموزش آداب مهمانی رفتن/ پرخوری نکردن/ سلام کردن/ نظافت ظاهر در مهمانی/ محافظت از طبیعت
واحد کار
 
آموزشگاه
 

هفته اول؛ واحد کار گیاهان: آموزش مراحل رشد گیاه/ احتیاجات گیاهان برای رشد/ آشنایی با( ریشه/ ساقه/ برگ)/ فواید گیاهان/ نحوه نگهداری از گیاهان/

هفته دوم؛ واحد کار میوه ها : آشنایی با انواع میوه(درختی و بوته ای)/ میوه های فصل های مختلف/ فواید میوه ها/ تفاوت میوه ها/ نحوه استفاده از میوه ها/

هفته سوم؛ واحد کار نان و گندم: مراحل تهیه نان/ آشنایی با آسیابان و کشاورز و نانوا/ چگونگی تبدیل آرد به خمیر/  

هفته چهارم ؛ واحد کار هفت سین و عید نوروز: آشنایی با فصل بهار به عنوان اولین فصل سال/ آشنایی با عید نوروز و آداب آن/ آشنایی با سفره هفت سین/ آشنایی با روز سیزدهم نوروز (روز طبیعت)/
 
     
 
     
درج مطلب
 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آذر ماه

ترانه های کودکانه

تدریس اشعار: ( وسایل نقلیه ، تلوزیون ، اب و باران، پوشاک) /تدریس سوره:( ناس)

آموزه های قرانی

( ان الله معنا)

مفاهیم ریاضی

آموزش بیشتر مفاهیم چاق و لاغر /آموزش هم اندازه و قد /شناخت بالا و پایین/آموزش مفاهیم باریک و پهن /مفهوم عدد یک /مفهوم بین/مغهوم کنار/مفهوم پشت و جلو/

مفاهیم علوم

آشنایی با چراغ راهنماو شناخت رنگ های ان / آشنایی با وسایل ارتباطی، /آشنایی با کاربرد ابو اسراف /شناخت  باران و تشکیل ابر و باران،/)،آشنایی با استفاده درست از اب /آشنایی با مفهوم گرما و سرما /

مهارت های زندگی

آموزش کارهای درست و پرهیز از کارهای نادرست / داشتن رفتار های درست در هنگام گردش و بازی در پارک/ رعایت نکات بهداشتی در هنگام بیمار شدن  / رنگ آمیزی مناسبت ها ( روز جهانی نابینایان ،روز کتاب و کتاب خوانی )

نقاشی

طبق واحدکار : دو نقاشی آزاد /نقاشی وسایل نقلیه و انواع وسایل نقلیه و وسایل نقلیه در قدیم)/ نقاشی در مورد تلوزیون /نقاشی در مورد اب و باران و تشکیل ابر و باران /نقاشی در مورد پوشاک و در مورد لباس های هر فصل  )

شهرک الفبا

تدریس  صداهای ( بـ ب ، او  و ، تـ ت ، ای ایـ  ی  یـ ، مـ م ، فـ ف ، نـ ن ، شـ ش ، پـ پ )/ رنگ آمیزی هر صدا و اشکالی که آن صدا را دارد/تعریف داستان کوتاه برای هرصدا

مهارت های نوشتاری

پررنگ کردن خطوط  مورب و منحنی/ رنگ آمیزی اشکال / آموزش  خانه های شطرنجی برای افزایش دقت و تمرکز (آموزش الگو )

هوش

کامل کردن اشکال ناقص برای افزایش دقت و تمرکز (شکل یابی ) / آموزش دست چپ و راست و اشکال چپ و راست/پر کردن خانه های جدول توسط الگو/ تقویت حس شناسایی کودک و تمرین تمرکز / شناخت اشکال مثل هم و یک جور رنگ کردن /آزمون شکل های مربوط به هم/

بازی

بازی بشین پاشو /بازی باز و بسته شدن گل ها/ بازی گرگ و گله  /قایم موشک / بازی حروف/بازی رنگارنگ/بازی ببین و حدس بزن/

کاردستی

کاردستی ماشین با کاغذ رنگی / کاردستی ماشین وسیله اوریگامی /کار کاغذ و تا هواپیما/ خانواده با چوب آبسلانگ و ماشین /  کاردستی تلوزیون  /کاردستی باران قطره /کاردوخت قطره و ابر /کاردستی شلوار  /کاردستی با وسایل اریگامی لباس  

قصه

قصه قطار در جنگل برای اموزش حروف/قصه حسنی کلاس اوله

آداب اسلامی

آداب به نوبت صحبت کردن / احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر / رفتارهای مناسب در بازدیدها و پارک / /کمک کردن به نابینایان / احترام گذاشتن به حقوق رفتگرها و تمیز نگه داشتن خیابان ها/ اموزش احترام گذاشتن به معلمین/اموزش با احترام صحبت کردن/اموزش تعرف و اجازه گرفتن

واحد کار آموزشگاه

خانواده / حواس پنجگانه و اعضای بدن /پلیس / خیابان

هفته اول: آشنایی وسایل نقلیه و انواع ان  زمینی و هوایی و دریایی/آشنایی با مترو /اشنایی با رفت و امد در قدیم

هفته دوم: آشنایی با با انواع رسانه / آموزش با نحوه تماشای تلوزیون/اشنایی با رسانه های جمعی /

هفته سوم: آشنایی اب و باران / آموزش استفاده کردن از اب / شناخت اب اشامیدنی / آموزش چگونگی به وجود امدن جرقه / آموزش اسراف نکردن / شناخت اب غیر اشامیدنی

هفته چهارم: هر فصل و لباس های هر فصل /آموزش تهیه لباس / اموزش مواظبت از لباس / آموزش دلیل لباس پوشیدن / استفاده از آن /آموزش عبور از پیاده رو

 

 

فعالیت های انجام شده در ماه مهر

نام درس

 

تدریس اشعار:(اموزشگاه,پاییز,تغذیه,بهداشت)

 

ترانه های کودکانه

تدریس دعای (اللهم الرزقنا حلالا طیبا واسعا و جعلنا من الشاکرین) (الله خالق کل شی)

اموزه های قرانی

اشنایی با اشکال هندسی(گردی,سه گوش,چهار گوش,بیضی,لوزی,ستاره)\اموزش مفاهیم (کوچک و بزرگ,کوچکترین و بزرگترین بین چند تا,کوتاه وبلند, کوتاه تر و بلندتر و هم اندازه,کوتاه ترین و بلندترین بین چند تا)\اموزش مفاهیم چپ و راست\اموزش عدد 1\اموزش رنگ قرمز به عنوان یکی از سه رنگ اصلی

مفاهیم ریاضی

اشنایی با اموزشگاه,دوستان و چگونگی رفتار در مدرسه\اشنایی با فصل پاییز و ماه های ان و نشانه های این فصل از جمله(رنگ برگها,کوچ پرندگان,باز شدن مدرسه ها و هوای این فصل)اموزش رفتارهای درست\اشنایی با تغذیه مناسب و انواع غذاها و خوراکی های مفید و غیر مفید\اشنایی با وسایل بهداشت فردی و نام و نحوه ی استفاده از هر کدام\اموزش حمام کردنو مسواک زدن و تعداد وعده هر کدام\

مفاهیم علوم

شناخت اعضای خانواده\تعریف داستان بر اساس تصاویر\شناخت اموزشگاه و محیط ان و دوستان و مربی\اموزش کارهای صحیح, مانند؛(به موقع در مدرسه حاضر شدن,اجازه گرفتن,نظم و غیره\رعایت حقوق دیگران\رعایت نکات بهداشتی\رنگ امیزی مناسبت ها

مهارت های زندگی

مطابق با واحد کار؛سه نقاشی ازاد\نقاشی طبق ایه (الله خالق کل شی)\نقاشی اموزشگاه و وسایل مورد نیاز در اموزشگاه \نقاشی درخت پاییزی و نشانه های ان\ نقاشی غذای مفید و غیر مفید \نقاشی وسایل بهداشت فردی مانند؛(شانه,مسواک و غیره)

نقاشی

تدریس صداهای( خ, د, ا آ) \رنگ امیزی هر صدا و شکل هایی که ان صدا را دارد\ تعریف داستان برای هر صدا\

 

شهرک الفبا

پررنگ کردن خطوط \وصل کردن نقطه چین ها و رنگ زدن اشکال به منظور افزایش تمرکز\ اموزش جهت ها ؛(راست به چپ و چپ به راست\ بالا به پایین و پایین به بالا) \ساختن شکل های متنوع

مهارت نوشتاری

شکل یابی\ پیدا کردن جز از کل\ درست کردن شکل های متنوع به منظور تقویت تجسم و خیال\ پیدا کردن تفاوت ها و وصل کردن شکل های یک جور برای ایجاد دقت \اموزش تربیت منطقی \اموزش مفهوم سایه و تقویت قدرت دیداری

هوش

کاردستی خانه و درخت با سه گوش و چهار گوش با هدف اموزش اشکال هندسی و برش قیچی\ کار دستی کلاه پلیس به مناسبت هفته نیروی انتظامی\ کاردستی مداد

با تا زدن کاغذ\ کلاژ درخت پاییزی با رنگ انگشتی \خیمه به مناسبت ماه محرم\ کار دوخت و گره زدن طبق واحد کار غذای غیر مفید (چیپس )و غذای مفید (میوه جات )\کار دستی شانه با خلال دندان و چوب طبق واحد کار وسایل بهداشت فردی

کار دستی

بازی بشین و پاشو\ بازی سکوت\ باز و بسته کردن بند کفشها \باز وبسته کردن دکمه های لباس

بازی

یک داستان بلند در هر جلسه مربوط به هر صدا تعریف می شود تا یاد گیری بهتر انجام شود

قصه

اموزش اداب زودتر سلام کردن \احترام به بزرگترها\ اجازه گرفتن \بین حرف بزرکترها حرف نزدن \بازی گروهی \لجبازی و قهر نکردن \خوش رفتاری با کوچکترها

اداب اسلامی

هفته اول؛ اموزش نام مدرسه ,کلاس و مربی \اموزش معنی حضور و غیاب\ اجازه گرفتن در کلاس\ منظم بودن \احترام به مربی\ رعایت حقوق دیگران  

هفته دوم؛ اموزش تعداد فصل ها و ماه های فصل پاییز ,ویژگی های آن ؛(رنگ برگ ها, پرنده هایی که کوچ می کنند, زمان باز شدن مدرسه ها ,انواع میوه های فصل پاییز, سرد شدن هوا

هفته سوم؛ اموزش انواع غذاها\ خوراکی های مفید و غیر مفید و فواید و معایب آنها تعداد وعده های غذایی\ شناساندن لبنیات مانند شیر و نحوه تهیه و نگهداری آن

هفته چهارم ؛اموزش بهداشت فردی و ضرورت آن \اموزش شستن دستها قبل از خوردن غذا \ضرورت مسواک زدن و حمام کردن و تعداد دفعات هر کدام

واحد کار اموزشگاه

 
     
 
     
برنامه کلاسی
 
 

ایام هفته

زنگ اول
8:00
-8:45

زنگ دوم

8:55

9:40

زنگ سوم

9:50-

10:35

زنگ چهارم

10:45

-11:30

زنگ پنجم

11:40-

12:25

زنگ ششم

12:40-

1320

شنبه

قرآن وشعر

نقاشی

ریاضی

صدآفرین

واحدکار

آموزه های اخلاقی

یکشنبه

موسیقی

 

ریاضی

علوم

مهارت های زندگی

باشگاه

هوش

دوشنبه

تئاترخلاق

صدآفرین

ریاضی

مهارت های نوشتاری

علوم

قصه گویی

سه شنبه

قرآن و شعر

کاردستی

رباتیک

واحدکار

صدآفرین

زبان(تماس تلفنی)

چهارشنبه

باشگاه

قرآن و شعر

ریاضی

زبان

(ملاقات حضوری)

مهارت های نوشتاری

علوم

پنج شنبه

___

__

__

__

__

___
____
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه : ۳۰/۰۷/۹۷

 
     
 
     
غیره...
 
 
     
 
     
درج مطلب