مشخصات آموزگار
 
 
خانم الهه فتوحی
آموزگار پایه چهارم
 
     
 
     
اوقات شرعی
 


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
گزارش عملکرد
 
گزارش عملكرد اسفند ماه
قرآن دوره صفحات قبل انجام شد
رياضي صفحات ١٠٥تا١٣٠تدريس شد١-آشنايي با ويژگيهاي مستطيل ،مربع،لوزي،با توجه به ويژگيهاي متوازي الاضلاع
٢-ايجاد توانايي رسم اشكال هندسي باتوجه به خصوصيات داده شده وهمچنين تميز آنها٣-آشنايي با مثلث قائم الزاويه ودرست كردن اشكال هندسي با مثلث
فارسي :شعر خردودانش تدريس شده وفارسي نوشتاري تمرين شد،همچنين دوره سه فصل اول كتاب
علوم:صفحات ٨٠تا٨٦تدريس شدآشنايي دانش آموزان باعمل تنفس ونقش شش درتنفس،گرفتن نبض خودشان بادوانگشت،تا حدودي آشنايي با نقش قلب دربدن وانتقال مواد در بدن ورسيدن مواد لازم به سلولها،آشنايي با نقش كليه ها
شناخت انواع جانوران بالاخص بي مهره ها،آوردن كرم خاكي به مدرسه ومشاهده آن
هديه هاي آسمان:صفحات ٨٨تا٩٧تدريس شد
 
گزارش عملكرد بهمن ماه
قرآن صفحات ٦٤تا٨٦تدريس شد آيه هاي قرآني به صورت ابر درآورده شد توسط دانش آموزان و در كلاس زده شد
رياضي  صفحات ٨٣تا١٠٥تدريس شد 
مجموع زواياي داخلي مستطيل ومثلث به صورت دست ورزي آموزش داده شد ،همچنين آموزش ساعت با ساعتهايي كه توسط خود دانش آموزان ساخته شده بود
فارسي صفحات ١٠٦تا١٢٦ تدريس شد صندلي صميميت هم دركلاس اجرا شد ،همچنين ضرب المثل هاي مختلفي با معني ومفهوم دركلاس تمرين شد .
علوم صفحات ٦٨تا٧٩تدريس شد
آزمايش هاي مختلفي انجام شد از جمله باد كردن بادكنك كه هر چه شش بزرگتر هواي بيشتري رادو خود جاي ميدهد،محلول حباب ساز،ديدن كلاژ گوارش،ديدن سلول پياز وسيب زير ميكروسكوپ
هديه هاي آسمان صفحات ٧١تا٨٧تدريس شد مبحث غيبت امام زمان به طور كامل درقالب كتاب داستان براي دانش آموزان گفته شد
 
گزارش عملكرد دي ماه
قرآن صفحات ٤٩تا٦٣ تدريس شد
رياضي صفحات ٦٨تا٨٢تدريس شد در مبحث زاويه ،آشنايي دانش آموزان با گونيا ونقاله .
فارسي صفحات ٧٢تا  ١٠٥تدريس شد
اجتماعي صفحات صفحات ٤٨تا  ٦٥تدريس شد 
علوم صفحات٤١تا٦٧تدريس شد
ازمايش منظومه شمسي،صور فلكي انجام شد
هديه ها ي اسمان صفحات ٥١تا٧٠تدريس شد داستان وزندگي نامه امام محمد تقي وامام رضا براي دانش آموزان گفته شد
گزارش عملكرد آذر
 قرآن صفحات ٣١تا٤٨ تدريس شد.
رياضي صفحات ٤٥تا٦٧ تدريس شد.
فارسي صفحات٣٥تا٧٢تدريس شده است.
اجتماعي صفحات ٣١تا٤٧تدريس شد.
علوم  صفحات ٣١تا٤٠تدريس شده است وآزمايشات فصل مثل ساخت فلاسك انجام شد.
هديه هاي آسمان صفحات ٣١تا ٥٠تدريس شد ،آموزش تيمم در كلاس انجام شد.
 

گزارش عملكرد آبان ماه
قرآن:صفحات ١١تا٣٠تدريس شد.
رياضي:از صفحات ١٧تا ٤٤تدريس شد.
فارسي:صفحات ١٩تا٣٤تدريس شد همچنين چند درس ازكتاب به طورهوشمند به بچه ها درس داده شد.
اجتماعي:درسهاي سوم ،چهارم،پنجم،ششم و هفتم تدريس شده است همينطور نماز ايات در كلاس به صورت نمايش انجام شد.
علوم:از صفحات ١٣تا٣٠تدريس شده است وازمايشات  به همراه دانش اموزان انجام شدومدارهاي متوالي وموازي در كلاس ساخته شد.
هديه هاي اسمان:صفحات ١٧تا٣٠تدريس شد ومطابق با درس تحقيق انجام دادندكه بازندگي حضرت موسي بيشتر اشنا شدند.

عملکرد مهرماه

قرآن: تا صفحه 10 درس داده شد

فارسی :درس ستایش .فصل اول آفریدگار زیبایی وکوج پرستوها تدریس شد

اجتماعی: درس همسایه ما.اینجا محله ماست تدریس شد البته با بچه ها به محله نزدیک مدرسه رفتیم ونماز جماعت را در مسجد خواندیم و همچنین ماکت محله را به صورت گروهی درست کردند.

ریاضی: فصل الگویابی .حل مسئله. عددنویسی.الگوها. ماشین ورودی وخروجی تدریس شد وهمچنین مطابق با کتاب درسی کمک آموزشی کلاغ سپید تا صفحه 16 حل شد.

علوم:درس 1<زنگ علوم> ودرس 2<مخلوط ها در زندکی> تا صفحه 12 تدریس شد

هدیه های آسمانی:درس دانه ای که نمی خواست بروید. کودکی بر آب تدریس شد

 

 
     
 
     
برنامه هفتگی کلاس
 
 

زنگ

 

ایام هفته

 

زنگ اول

 

زنگ دوم

 

زنگ سوم

 

زنگ چهارم

 

زنگ پنجم

زنگ ششم

شنبه

 

قرآن

ریاضی

علوم

ورزش

املاء هدیه های آسمان

یکشنبه

ریاضی

 

نقاشی

اجتماعی

فارسی

انشاء آوا و نوا

دوشنبه

 

قرآن

ریاضی

علوم

هدیه های آسمان

فارسی

رباتیک

سه شنبه

مهارت گفتگو

 

ریاضی

اجتماعی

زنگ هوشمند انشاء رایانه

چهارشنبه

قران

 

اجتماعی

علوم

املاء

خوشنویسی فارسی

پنج شنبه

ژیمناستیک

رایانه

مهارتگفتگو

کتابخوانی

__

__
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه : ۳۰/۰۷/۹۷

 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع