درج مطلب
 
 
 
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
 
گزارش عملکرد کلاس نقاشی دبستان دخترانه و پسرانه
 

هفته اول مهرماه

نقاشی نقطه ای

هفته دوم مهرماه

نقاشی با گواش

هفته سوم مهرماه

آموزش رنگهای فرعی و اصلی

هفته چهارم مهرماه

نقاشی با تکنیک خراش

هفته اول

آبان ماه

نقاشی با موضو شهر خیالی

هفته دوم

آبان ماه

 نقاشی با موضوع سفر به فضا

هفته سوم

آبان ماه

نقاشی با اشکال هندسی

هفته چهارم

آبان ماه

نقاشی پازلی

هفته اول

آذرماه

آموزش نقاشی با تکنیک لکه اتفاقی

هفته دوم

آذرماه

آموزش رنگ آمیزی با شکل دایره

هفته سوم

آذر ماه

آموزش رنگ آمیزی با همنشینی اشکال مربع ،دایره،مثلث

هفته چهارم

آذر ماه

آموزش پرسپکتیو

هفته اول دی ماه نقاشی تقارن چهره به صورت تخیلی
هفته دوم دی ماه آموزش کار با پاپیه ماشه
هفته سوم دی ماه نقاشی دانیاسور با رنگ گواش
هفته چهارم دی ماه کاردستی با تا کردن کاغذ
 
     
 
     
تصویر گردان