درج مطلب
 
 

خانم مرجان  السادات حاجی پور

کلاس آمادگی سعدی
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
گزارش ملکرد مهرماه
 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول مهرماه

ترانه های کودکانه

تدریس اشعار: (آموزشگاه، پاییز، تغذیه، بهداشت) /تدریس سوره:(توحید)

آموزه های قرانی

(اللهم الرزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا و جعلنا من الشاکرین:دعای صبحانه)/(الله خالق کل شی )

مفاهیم ریاضی

آشنایی با اشکال هندسی :(گردی،سه گوش،چهارگوش،بیضی،لوزی،ستاره)/آموزش مفاهیم :(کوچک و بزرگ،کوچکترین وبزرگترین بین چندتا،کوتاه وبلند،کوتاه تر وبلندترو هم اندازه،کوتاه ترین و بلندترین بین چندتا)/آموزش مفاهیم چپ وراست /آموزش عدد 1/ آموزش رنگ قرمز به عنوان یکی از سه رنگ اصلی/

مفاهیم علوم

آشنایی با آموزشگاه ،دوستان و چگونگی رفتار در مدرسه/آشنایی با فصل پاییز و ماه های آن و نشانه های این فصل از جمله (رنگ برگ ها ،کوچ پرندگان،باز شدن مدرسه ها و هوای این فصل)/آموزش رفتارهای درست /آشنایی با تغذیه ی مناسب و انواع غذاها و خوراکی های مفید و غیر مفید / آشنایی با وسایل بهداشت فردی  و نحوه ی استفاده ی درست از هرکدام / آموزش حمام کردن و مسواک زدن و تعداد وعده ی هر کدام /

مهارت های زندگی

آموزش خودشناسی و شناخت اعضای خانواده/تعریف داستان براساس تصاویر/شناخت محیط آموزشگاه ، دوستان و مربی /آموزش کارهای درست مانند:به موقع در مدرسه حاضر شدن ، اجازه گرفتن،نظم و انضباط در کلاس  وغیره /رعایت حقوق دیگران /رعایت نکات بهداشتی /رنگ آمیزی مناسبت ها

نقاشی

طبق واحدکار : سه  نقاشی آزاد /نقاشی طبق آیه ی (الله خالق کل شی )/ نقاشی آموزشگاه  و وسایل مورد نیاز در آموزشگاه/ نقاشی درخت پاییزی و نشانه های آن /نقاشی غذاهای مفید و غیر مفید / نقاشی وسایل بهداشت فردی مانند شانه ، مسواک وحوله ، لیوان و .../

شهرک الفبا

تدریس  صداهای (خـ خ ، د ، آ ا )/ رنگ آمیزی هر صدا و اشکالی که آن صدا را دارد/تعریف داستان برای هرصدا

مهارت های نوشتاری

پررنگ کردن خطوط / وصل کردن نقطه چین ها و رنگ زدن اشکال به منظور افزایش دقت و تمرکز / آموزش جهت ها :(راست به چپ ،چپ به راست و بالا به پایین ،پایین به بالا )/ایجاد خلاقیت  با وصل کردن نقطه چین ها و ساختن شکل های متنوع

هوش

شکل یابی ،تشخیص و پیدا کردن جز از کل / درست کردن شکل های متنوع به منظور تقویت تجسم و تخیل / پیدا کردن تفاوت ها و متصل کردن شکل های یک جور برای ایجاد دقت ، تمرکز و ایجاد تفکر منطقی در کودک  /آموزش ترتیب منطقی / آموزش مفهوم سایه و تقویت ادراک دیداری

کاردستی

کاردستی خانه ودرخت با سه گوش و چهارگوش به منظور آموزش اشکال هندسی و برش با قیچی/کاردستی کلاه پلیس به مناسبت هفته نیروی انتظامی /کاردستی مداد با تازدن کاغذ طبق واحد کار آموزشگاه/کاردستی کلاژ درخت پاییزی با رنگ انگشتی طبق واحد کار پاییز /کاردستی خیمه به مناسبت ایام محرم /کاردستی کار دوخت و گره زدن طبق واحدکار غذای غیر مفید (پفک)/کاردستی کار دوخت وگره زدن طبق واحد کار غذای مفید (میوه جات )/کاردستی شانه با خلال دندان و چوب آبسلانگ طبق واحد کار وسایل بهداشت فردی

 

بازی

بازی بشین پاشو/بازی سکوت /بازی بازو بسته کردن بند کفش ها / بازی باز و بسته کردن دکمه های لباس/هوهو چی چی/گوش کن و بگو/بازی توپ سوال

قصه

قصه در قالب یک داستان بلند در هر جلسه ی آموزش مربوط به هر صدا  تعریف میشود  که به منظور یادگیری بهتر صداهادر قالب بازی و داستان است. نام این قصه ،قصه ی جنگل صداها نیز میباشد

آداب اسلامی

آموزش آداب زود تر سلام کردن / احترام گذاشتن به بزرگترها/اجازه گرفتن / بین حرف بزرگترها صحبت نکردن/بازی کردن با یکدیگر / پرهیز از قهر کردن

واحد کار آموزشگاه

آموزشگاه/پاییز/تغذیه /بهداشت

هفته اول:آموزش و معرفی نام مدرسه ،کلاس و نام مربی / آموزش معانی حاضر و غایب بودن/آموزش کارهای درست مانند :اجازه گرفتن ،منظم و مرتب بودن ، احترام گذاشتن به بزرگترها و رعایت حقوق دیگران

هفته دوم:آموزش تعدادفصل ها و ماه های فصل پاییز /خصوصیات فصل پاییز از جمله:(رنگ برگها ،پرنده هایی که کوچ میکنند مانند پرستو ها،زمان باز شدن مدرسه ها،انواع میوه های فصل پاییز و چگونگی هوا در این فصل و ...)

هفته سوم:آموزش و شناساندن انواع غذاها ، خوراکی های مفیدوغیر مفید ، ضررات غذاهای غیر مفید وتعداد وعده های غذایی و چگونگی تغذیه در هر وعده/آموزش انواع لبنیات از جمله شیر،تولیدونگه داری از آن/آموزش انواع حبوبات

هفته چهارم:آموزش بهداشت فردی،وسایل بهداشت فردی وضرورت استفاده از آن/آموزش شستن دست ها قبل از خوردن غذا/ضرورت مسواک زدن وحمام کردن وتعداددفعات هرکدام

 

 

 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آذر ماه

ترانه های کودکانه

تدریس اشعار: ( وسایل نقلیه ، تلوزیون ، اب و باران، پوشاک) /تدریس سوره:( ناس)

آموزه های قرانی

( ان الله معنا)

مفاهیم ریاضی

آموزش بیشتر مفاهیم چاق و لاغر /آموزش هم اندازه و قد /شناخت بالا و پایین/آموزش مفاهیم باریک و پهن /مفهوم عدد یک /مفهوم بین/مغهوم کنار/مفهوم پشت و جلو/

مفاهیم علوم

آشنایی با چراغ راهنماو شناخت رنگ های ان / آشنایی با وسایل ارتباطی، /آشنایی با کاربرد ابو اسراف /شناخت  باران و تشکیل ابر و باران،/)،آشنایی با استفاده درست از اب /آشنایی با مفهوم گرما و سرما /

مهارت های زندگی

آموزش کارهای درست و پرهیز از کارهای نادرست / داشتن رفتار های درست در هنگام گردش و بازی در پارک/ رعایت نکات بهداشتی در هنگام بیمار شدن  / رنگ آمیزی مناسبت ها ( روز جهانی نابینایان ،روز کتاب و کتاب خوانی )

نقاشی

طبق واحدکار : دو نقاشی آزاد /نقاشی وسایل نقلیه و انواع وسایل نقلیه و وسایل نقلیه در قدیم)/ نقاشی در مورد تلوزیون /نقاشی در مورد اب و باران و تشکیل ابر و باران /نقاشی در مورد پوشاک و در مورد لباس های هر فصل  )

شهرک الفبا

تدریس  صداهای ( بـ ب ، او  و ، تـ ت ، ای ایـ  ی  یـ ، مـ م ، فـ ف ، نـ ن ، شـ ش ، پـ پ )/ رنگ آمیزی هر صدا و اشکالی که آن صدا را دارد/تعریف داستان کوتاه برای هرصدا

مهارت های نوشتاری

پررنگ کردن خطوط  مورب و منحنی/ رنگ آمیزی اشکال / آموزش  خانه های شطرنجی برای افزایش دقت و تمرکز (آموزش الگو )

هوش

کامل کردن اشکال ناقص برای افزایش دقت و تمرکز (شکل یابی ) / آموزش دست چپ و راست و اشکال چپ و راست/پر کردن خانه های جدول توسط الگو/ تقویت حس شناسایی کودک و تمرین تمرکز / شناخت اشکال مثل هم و یک جور رنگ کردن /آزمون شکل های مربوط به هم/

بازی

بازی بشین پاشو /بازی باز و بسته شدن گل ها/ بازی گرگ و گله  /قایم موشک / بازی حروف/بازی رنگارنگ/بازی ببین و حدس بزن/

کاردستی

کاردستی ماشین با کاغذ رنگی / کاردستی ماشین وسیله اوریگامی /کار کاغذ و تا هواپیما/ خانواده با چوب آبسلانگ و ماشین /  کاردستی تلوزیون  /کاردستی باران قطره /کاردوخت قطره و ابر /کاردستی شلوار  /کاردستی با وسایل اریگامی لباس

قصه

قصه قطار در جنگل برای اموزش حروف/قصه حسنی کلاس اوله

آداب اسلامی

آداب به نوبت صحبت کردن / احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر / رفتارهای مناسب در بازدیدها و پارک / /کمک کردن به نابینایان / احترام گذاشتن به حقوق رفتگرها و تمیز نگه داشتن خیابان ها/ اموزش احترام گذاشتن به معلمین/اموزش با احترام صحبت کردن/اموزش تعرف و اجازه گرفتن

واحد کار آموزشگاه

خانواده / حواس پنجگانه و اعضای بدن /پلیس / خیابان

هفته اول: آشنایی وسایل نقلیه و انواع ان  زمینی و هوایی و دریایی/آشنایی با مترو /اشنایی با رفت و امد در قدیم

هفته دوم: آشنایی با با انواع رسانه / آموزش با نحوه تماشای تلوزیون/اشنایی با رسانه های جمعی /

هفته سوم: آشنایی اب و باران / آموزش استفاده کردن از اب / شناخت اب اشامیدنی / آموزش چگونگی به وجود امدن جرقه / آموزش اسراف نکردن / شناخت اب غیر اشامیدنی

هفته چهارم: هر فصل و لباس های هر فصل /آموزش تهیه لباس / اموزش مواظبت از لباس / آموزش دلیل لباس پوشیدن / استفاده از آن /آموزش عبور از پیاده رو

 

 

 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 

ایام هفته

زنگ اول
8:00
8:45

زنگ دوم

8:55

9:40

زنگ سوم

9:50

10:35

زنگ چهارم

10:45

11:30

زنگ پنجم

11:40

12:25

زنگ ششم

12:40

13:20

شنبه

موسیقی

قرآن و شعر

واحدکار

نقاشی

صدآفرین

علوم

یکشنبه

زبان(ملاقات حضوری)

ریاضی

علوم

رباتیک

اموزه های اخلاقی

هوش

دوشنبه

باشگاه

صدآفرین

ریاضی

مهارت های نوشتاری

علوم

تئاترخلاق

سه شنبه

قرآن و شعر

کاردستی

واحدکار

صدآفرین

ریاضی

قصه گویی

چهارشنبه

قرآن و شعر

ریاضی

مهارت های زندگی

مهارت های نوشتاری

زبان(تماس تلفنی)

باشگاه

پنج شنبه

__

__

__

__

__

__
 
     
 
     
گزارش عملکرد آبان ماه
 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آبان ماه

ترانه های کودکانه

تدریس اشعار: ( خانواده ، حواس پنجگانه ، پلیس ، خیابان) /تدریس سوره:( کوثر ،عصر )

آموزه های قرانی

( بالوالدین احسانا)

مفاهیم ریاضی

آموزش بیشتر مفاهیم چپ و راست /آموزش عدد 2 /شناخت جهت های اصلی (بالا ،پایین، چپ و راست )/آموزش مفاهیم باریک و پهن /آموزش مفاهیم باریکترین و پهن ترین /آشنایی با  مفاهیم نازک و ضخیم( ضخیم ترین و نازک ترین) /

مفاهیم علوم

آشنایی با انواع خانه ، رنگ آمیزی و گفتگو در رابطه با هر کدام / آشنایی با اقوام مختلف انسان ها ، محل زندگی و شکل خانه های هرکدام / آشنایی و شناخت انواع حواس /شناخت  اعضای بیرونی  بدن (چشم ، دهان ، زبان ،گوش ،بینی ،پوست )،آشنایی با  اعضای درونی بدن انسان /آشنایی با چراغ راهنما و خط عابر پیاده / آشنایی با وسایل نقلیه

مهارت های زندگی

آموزش کارهای درست و پرهیز از کارهای نادرست / داشتن رفتار های درست در هنگام گردش و بازی در پارک/ رعایت نکات بهداشتی در هنگام بیمار شدن  / رنگ آمیزی مناسبت ها ( روز جهانی نابینایان ،روز کتاب و کتاب خوانی )

نقاشی

طبق واحدکار : دو نقاشی آزاد /نقاشی انواع خانه ها ( آجری ، آپارتمانی و معمولی )/ نقاشی اعضای خانواده /نقاشی اعضای  بدن و حواس پنجگانه /نقاشی ماشین پلیس و پلیس / نقاشی خیابان (چهارراه  ،چراغ راهنمایی )/

شهرک الفبا

تدریس  صداهای ( بـ ب ، او  و ، تـ ت ، ای ایـ  ی  یـ ، مـ م ، فـ ف ، نـ ن ، شـ ش ، پـ پ )/ رنگ آمیزی هر صدا و اشکالی که آن صدا را دارد/تعریف داستان کوتاه برای هرصدا

مهارت های نوشتاری

پررنگ کردن خطوط  صاف و مورب / رنگ آمیزی اشکال / آموزش  خانه های شطرنجی برای افزایش دقت و تمرکز (آموزش الگو )

هوش

کامل کردن اشکال ناقص برای افزایش دقت و تمرکز (شکل یابی ) / آموزش اشکال هندسی و رنگ آمیزی هر کدام /درک مفهوم تفاوت ها در مجموعه ها/ تقویت حس شناسایی کودک و تمرین تمرکز / شناخت رابطه جز با کل آشنایی با چشم های جانوران /آزمون کودکان باهوش / کامل کردن جدول تکرار

بازی

بازی بشین پاشو /بازی باز و بسته شدن گل ها/ بازی بپر بپر /مسابقه دو / بازی صداها

کاردستی

کاردستی خانه با چوب آبسلانگ و رنگ آمیزی با پاستل / کاردستی خانه به وسیله اوریگامی /کاردستی اعضای خانواده با چوب آبسلانگ و ماشین /  کلاژ بستنی به منظور آموزش اشکال هندسی /کاردستی اعضای بدن با سی دی و برش دادن فوم /کاردستی اتصال اعضای بدن /کلاژ دختر با پارچه به عنوان لباس و کاموا به عنوان مو/کاردستی پلیس و رنگ با پاستل /  کاردستی کلاه پلیس ، کاردوخت و گره زدن /کلاژ پلیس و چراغ راهنمایی با حبوبات /کاردستی  چهار راه با فوم و برش با قیچی / کلاژ چراغ راهنمایی  با فوم /کلاژ ماشین با کاموا  و رنگ آمیزی با پاستل

قصه

قصه جنگل حیوانات برای ارتباط دادن آن با آموزش صداها/قصه کلاه به سر

آداب اسلامی

آداب به نوبت صحبت کردن / احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر / رفتارهای مناسب در بازدیدها و پارک / آموزش کتاب و کتاب خوانی به مناسبت هفته ی مربوطه/کمک کردن به نابینایان / احترام گذاشتن به حقوق رفتگرها و تمیز نگه داشتن خیابان ها

واحد کار آموزشگاه

خانواده / حواس پنجگانه و اعضای بدن /پلیس / خیابان

هفته اول: آشنایی با تمامی اعضای خانواده ( پدر ، مادر ، خواهر، برادر ) /آشنایی با روابط فامیلی ( دایی ، خاله ، عمو ، عمه ) / شناخت وظایف هر یک از اعضای خانواده

 

هفته دوم: آشنایی با اعضای بدن (اندام ها ) / آموزش مراحل رشد انسان /آموزش ضرورت پوشیدن لباس و کفش / شمارش انگشتان دست / آموزش انواع حس ها و کارایی هرکدام  ( حس لامسه ، بینایی ، شنوایی ، چشایی ، بویایی )

 

هفته سوم: آشنایی نوگلان با کار پلیس / آموزش شماره پلیس ( 110) / شناخت رفتارهای نادرست جامعه مانند دزدی / آموزش وظایف ما نسبت به زمانی که کیف پولی را پیدا میکنیم و یا در پارک گم میشویم / آموزش چراغ راهنمایی و  رنگ های آن / شناخت چراغ عابر پیاده و زمان استفاده از آن

 

هفته چهارم: آموزش تفاوت بین کوچه و خیابان و بلوار با یکدیگر /آموزش ضرورت آسفالت کردن / احترام به رفتگرها و کمک کردن به آنها به وسیله ی تمیز نگه داشتن کوچه و خیابان / آموزش ضرورت گرفتن دست پدر و مادر هنگام عبور از خیابان /آموزش تونل زیر گذر  و پل هوایی و نحوه استفاده از آن /آموزش عبور از پیاده رو

 

 
 
     
 
     
درج مطلب                                                           گزارش ماه اسفند
 
 
ترانه های
 
کودکانه
 

 تدریس اشعار: درخت(گیاهان)/ انار/ نان و گندم/ هفت سین و عیدنوروز

 
آموزه
 
های
 
قرآنی
 
تدریس دعای (واشکرو نعمت الله) و (سوره حمد)
مفاهیم
 
ریاضی
 
آموزش تناظر یک به یک/تک بودن و جفت بودن/ آموزش ترتیب/ اول و آخر/ آموزش عدد هفت و مفهوم آن/ مفهوم قبل و بعد/ آموزش خط شکسته/خط خمیده/ خط راست/ تکرار راست و چپ/ تکرار داخل و خارج/ آموزش عدد هشت و مفهوم آن/ شمارش اشکال مساوی
مفاهیم
 
علوم
 
آموزش مراحل رشد گیاهان/ آشنایی با احتیاجات گیاهان برای رشد/ چرخه گیاه/ آموزش قسمت های مختلف گیاه(ریشه/ساقه/برگ)/ آشنایی با انواع میوه ها/ میوه های بوته ای/ میوه های درختی/ آشنایی با کاشت گندم/ درست کردن آرد/ تهیه خمیر/ مراحل پخت نان/ آشنایی با مراسم عید نوروز/ وسایل سفره هفت سین/ آداب عید
 

 
 
مهارت
 
های
 
زندگی
 
 
آشنایی با خطرات آتش/ آشنایی با علامت های مهم(پست/ هلال احمر/
 
استاندارد)/ آموزش مصرف نان و اسراف نکردن/ اشنایی با مراسم عید
 
نوروز و خانه تکانی و سفره هفت سین/ رنگ آمیزی مناسبت
 
ها(درختکاری/ روز مادر/ چهارشنبه سوری)
 
 
نقاشی
 
مطابق با واحد کار
 
شهرک
 
الفبا

 
تکرار نشانه ها
 
مهارت
 
نوشتاری
 
آموزش بلندتر و کوتاه تر و کشیدن خطهای منحنی/ پررنگ کردن نقطه چین به منظور دست ورزی/ پررنگ کردن خط چین دایره/ پررنگ کردن خط چین های خطهای شکسته
هوش کامل کردن شکل ها طبق نمونه به منظور افزایش تمرکز و دقت/ ارتباط بین اشکال/ اموزش ارتباط بین شغل ها و وسایل موردنیاز آن کار/ رسم بین خطوط به منظور ایجاد تمرکز و دقت/ تشخیص تفاوت بین دو تصویر/ تکمیل تصاویر ناقص(جز و کل
 
کار دستی
 
طبق واحد کار
 
آموزه
 
های
 
اخلاقی
 
آموزش آداب مهمانی رفتن/ پرخوری نکردن/ سلام کردن/ نظافت ظاهر در مهمانی/ محافظت از طبیعت
واحد کار
 
آموزشگاه
 

هفته اول؛ واحد کار گیاهان: آموزش مراحل رشد گیاه/ احتیاجات گیاهان برای رشد/ آشنایی با( ریشه/ ساقه/ برگ)/ فواید گیاهان/ نحوه نگهداری از گیاهان/

هفته دوم؛ واحد کار میوه ها : آشنایی با انواع میوه(درختی و بوته ای)/ میوه های فصل های مختلف/ فواید میوه ها/ تفاوت میوه ها/ نحوه استفاده از میوه ها/

هفته سوم؛ واحد کار نان و گندم: مراحل تهیه نان/ آشنایی با آسیابان و کشاورز و نانوا/ چگونگی تبدیل آرد به خمیر/  

هفته چهارم ؛ واحد کار هفت سین و عید نوروز: آشنایی با فصل بهار به عنوان اولین فصل سال/ آشنایی با عید نوروز و آداب آن/ آشنایی با سفره هفت سین/ آشنایی با روز سیزدهم نوروز (روز طبیعت)/
 
 
     
 
     
درج مطلب گزارش بهمن ماه
 
هوش تقویت شناسایی تداخل خطوط و اشکال .آموزش مفاهیم سایه. آموزش تمرکز آموزش اشکال مثل هم . آموزش مفاهیم تفاوت ها . آموزش توانایی درک و تشخیص در شکل
ریاضی آموزش مفاهیم بالا و پایین. مفاهیم مخالف ها. آموزش عدد 4. آموزش عدد و شمارش. آموزش مفاهیم کمتر و بیشتر. آموزش عدد 5. آموزش مفاهیم پر و خالی و نیمه پر و مساوی . آموزش عدد 6
علوم آشنایی با بزگترین و کوچکترین پستاندار. آشنایی با حشرات . آموزش زندگی حشرات گروهی . آموزش به دنیا آمدن پروانه ها . آموزش زندگی حشرات . آموزش پرندگان و پرندگانی که پرواز می کنند. آشنایی با بزرگترین و کوچکترین  پرنده
مهارتهای نوشتاری آشنایی با خط چین ها و پررنگ کردن آن ها . آموزش حیوانات و غذای آن ها با استفاده از خط چین . 
شهرک الفبا آموزش حروف( چـ چ )  ،  آموزش حروف ( گـ  گ ) ،  آموزش حروف (  و ) ،  آموزش حروف (  حـ ح  )

کتاب کار

 
آموزش واحد کار آبزیان و دو زیستان ،  آموزش واحد کار آتش و حرارت ،  آموزش واحد کار وطن ما ایران ، آموزش  واحد کار خدا شناسی
مهارت های زندگی  آموزش درخت و درختکاری ،  آموزش حفاظت از محیط زیست  ،  آموزش آتش و حرارت و دوری کردن از کارهای خطرناک و بازی نکردن با وسایل آتش زا (کبریت) ، زلزله و کار هایی که در موقع زلزله باید انجام داد  ، آموزش مراقبت از حیوانات ،  رنگ آمیزی دهه فجر  ،  رنگ آمیزی روز پرستار ،  رنگ آمیزی شهادت حضرت فاطمه  (س
کاردستی  کاغذ و تا  ماهی  ،  ارگامی لاک پشت با سی دی   ،   کار دستی ماهی با سی دی ، کاردستی  دوخت لامپ   ،  کار دستی شمع  ، کاغذ و تا گل لاله
نقاشی   نقاشی کردن آبزیان  ،  نقاشی کردن دوزیستان  ، نقاشی در مورد آتش و حرارت  ، نقاششی در مورد ایران  ،  نقاشی کردن در مورد خداشناسی
 
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
Monday : 22/10/2018