مشخصات اموزگار
 
 

خانم حمیده دره زشکی

کلاس سوم مولوی
 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

 

 

 

 

قرآن

درس سوم:

-آموزش سوره حمد از روی لوحه

-لوحه خوانی در کلاس به صورت بخش بخش توسط معلم و تکرار به وسیله دانش آموزان

-یادگیری معنی سوره حمد با شعر

-جمع خوانی سوره حمد

-آموزش لوحه به صورت بخش بخش

-پیام قرآنی الله یحب المحسنین و تزیین آن توسظ دانش آموزان

-فرد خوانی(خواندن لوحه توسط یکی از دانش آموزان به صورت تکی)

-انس با قرآن در خانه

-خواندن پیام قرآنی در منزل توسط دانش آموزان

-جمع خوانی سوره حمد

ریاضی

فصل دوم:

-جمع و تفریق اعداد دو رقمی

-یادآوری جمع و تفریق ععدهای دو رقمی مضرب 10

-انجام جمع و تفریق های مضرب 10 و بیان راه فکر آن ها

-تقسیم محور به دسته های ده تایی (تبدیل یک واحد به واحدهای کوچکتر)

-یادآوری جمع و تفریق های سطری

-آموزش جمع و تفریق های ستونی

-دسته بندی برای شمارش

-آموزش تقریب با استفاده از بازی

جمع و تفریق:

-تمرین بر روی جمع و تفریق های اساسی

-پیدا کردن حاصل جمع و تفریق های اساسی با کمک محور.شکل.چوب خط و همچنین رسیدن به راه حل ذهنی

-آشنایی با جمع های دو قلو و استفاده از آنها برای جمع ها یا جمع هایی که عامل اول و دوم یک یا دو تا اختلاف داشته باشد

-آشنایی با جمع هایی که به 10 رسانده می شود

-یادآوری جمع های شانه ای

آشنایی با راهبرد تفکر نظام دار در حل مسئله

-آشنایی با روش خوشه ای

-یادآوری جمع های ترکیبی یک عدد به صورت نظام دار

-یادآوری ساعت های کامل و معرفی دقیقه در ساعت

جمع و تفریق دو عدد دو رقمی

-انجام جمع و تفریق ععدهای دو رقمی به صورت سطری و بدون انتقال

-یادآوری جمع و تفریق های عدد دورقمی مضرب 10

-آشنایی دانش آموزان با طریق انجام جمع و تفریق ععدهای دو رقمی از طریق گسترده نویسی(فرآیندی)

-پیدا کردن حاصل جمع و تفریق با شمارش رو به جلو و رو به عقب

-تمرین بر روی شمارش 5تا5تا در ساعن

-آشنایی با مفهوم تقریب زدن به صورت گرد کردن در عدد

-شمارش رو به جلو و رو به عقب برای به دست آوردن حاصل جمع و باقی مانده

-آموزش خواندن ساعت همراه با دقیقه

-تمرین بر روی تقریب زدن از طریق گرد کردن عدد و استفاده از آن برای پیدا کردن حاصل جمع و تفریق های تقریبی

 

فارسی(نوشتاری)

فصل دوم(بهداشت)

-ساختن کلمات غیر ساده با "بی" و "با" و یادگیری معنای آن ها

-آموزش تفاوت خواندن تنوین و نوشتن در فارسی

 

فارسی(خوانداری)

مسجد محله ما

-تقویت مهارت خواندن و گوش دادن

-آشنایی با مسجد به عنوان نماد مسائل دینی

-آشنایی با فعالیت های مسجد

-یادگیری معنی کلمات

وازه سازی

-آموزش ساختن کلمات غیر ساده با "با" و یادگیری معنای آن ها

-آشنایی با صداهای مختلف شکل "واو"

بخوان و بیندیش

-چغندر پر برکت:

-انجام نمایش توسط دانش آموزان

-لذت بردن از داستان ها و حکایات ایرانی

خرس کوچولو

-تقویت علاقمندی دانش آموزان با بهداشت فردی

-گذاشتن انیمیشن حسنی نگو بلا بگو

-یادگیری معنای کلمات

وازه سازی:

-آموزش ساختن کلمات غیر ساده با "بی" و یادگیری معنای آن ها

-آموزش علایم نگارشی (علامت سئوال)

حکایت:

-آشنایی دانش آموزان با یک حکایتی از گلستان سعدی و اینکه راز تندرستی چیست؟

بخوان و حفظ کن:

-خواندن شعر ستاره به صورت دسته جمعی

 

 

مدرسه خرگوش ها:

-تقویت علاقمندی به بهداشت گوش

-انجام نمایش مدرسه خرگوش ها

-یادگیری معنای کلمات

وازه سازی:

-گسترش وازگان از طریق کلمات هم معنی

-آموزش تفاوت خواندن و نوشتن تنوین در فارسی

هدیه ها

درس 3. 4. 5

-تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به خداوند مهربان

-اشنایی با دعا به عنوان راه گفتگو با خداوند

-آشنایی با دعا به عنوان وسیله ای برای بیان خواسته ها و اینکه خداوند منشا برآورده کردن آرزوها و دعاهاست.

-اشنایی با اینکه خداوند بنده هایش را خیلی دوست دارد

-آشنایی با مهربانی خداوند نسبت به موجودات مخصوصا انسانها(خودشناسی)

-آشنایی با وضو و مواردی که لازم است وضو بگیریم

-توانایی انجام وضو با رعایت شرایط و ترتیب مراحل آن

-تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو گرفتن

علوم

زندگی ما و گردش زمین 1و2

-اموزش چگونگی به وجود آمدن شب و روز و فصل ها

-آشنایی با دو حرکت زمین

-انجام آزمایش چگونگی پدید آمدن شب و روز

-بازی توسط دانش آموزان برای فهمیدن بیشتر مبحث شب و روز

-آزمایش جگونگی تغییر دما در شب و روز

-ازمایش برای اهمیت نورخورشید برای گیاهان

-آزمایش برای نشان دادن زاویه تابش نور خورشید

-آشنایی با تمام فصل ها و آب وهوای ان ها

-آشنایی دانش آموزان که باد دارای جهت و سرعت است و وسایلی که به ما جهت و سرعت باد را نشان میدهد

-ساخت بادنما

-آشنایی با طوفان

-آشنایی با جسارت های طوفان

-آشنایی دانش آموزان با اینکه زمانی کع باد جابجا میشود چه تغییراتی در زمین به وجود می آید.

 

 
 
 
     
 
     
درج مطلب                                          گزارش    اسفند
 
 قرآن

سوره ی فیل را روان و همراه با نوار می خواند.

همزه ی أ را درعبارات قرآنی بخواند.

داستان اصحاب فیل را بخواند و به زبان کودکانه بازگو کند.

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش بخش با رعایت قواعد بخواند.

سوره ی ماعون و کافرون راروان و همراه با نوار بخواند.

پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند.

آشنایی با چهار قل و خواندن آن سوره ها.

 هدیه  ها

درس بچه ها سلام.

آشنایی با سلام به عنوان یکی ازآداب اسلامی.

تمایل به سلام کردن در برخورد با دیگران.

الگوگیری از رفتار پسندیده ی حضرت محمد «ع»در پیش قدم بودن در سلام کردن.

درس طبیعت زیبا

درک اهمیت نظافت وپاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی.

آشنایی با آداب نظافت و پاکیزگی به عنوان یکی از مظاهر اخلاق و رفتار اسلامی.

تمایل به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکان ها و شرایط مختلف

درس وقت نماز

آشنایی دانش آموزان با اذان به عنوان اعلام کننده ی وقت نماز.

تقویت احساس علاقه ی دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز.

دانستن تعداد رکعت های نماز.

   فارسی

درس پرچم

آشنایی با پرچم ایران و مفهوم هر یک از رنگ های آن.

شناخت علامت وسط پرچم و مفهوم آن.

ایجاد حس احترام و علاقه به پرچم ایران به عنوان نماد استقلال کشور.

تقویت حس میهن دوستی .

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با واژه های هم نویسه.

خواندن و حفظ شعر«با پرستوهای شاد»

درس نوروز

آشنایی با آداب و رسوم ملی ایران

آشنایی با سفره ی هفت سین و اجرای آن به عنوان سمبل های مورد احترام.

آشنایی با آداب قبل و بعد از تحویل سال نو.

آشنایی با ارتباط بعضی از آداب و سنن ایران مانند نوروز.

آشنایی با برخی نکات ادبی و زبانی مانند:واژه سازی با پسوند «کار»و جمع کلماتی که به «ه» ختم می شود با «ان»

 ریاضی

حل مسأله با تبدیل مسأله به زیر مسأله

الگو یابی به صورت هندسی.

الگو یابی در ساعت.

جمع در جدول ارزش مکانی.

محاسبه ی جمع سه رقمی در جدول ارزش مکانی با سکه.

محاسبه ی جمع با تکنیک انتقال و نمایش آن.

محاسبه ی تفریق سه رقمی در جدول ارزش مکانی با سکه به صورت نمادین.

آماده سازی برای مفهوم کسر.

آماده سازی برای قسمت کردن یک شکل .

یادآوری واحد کامل و سانتی متر و میلی متر.

تقسیم شکل به قسمت های مساوی.

الگویابی و نمایش کسر ها .

تقویت مهارت بصری .مهارت اندازه گیری با خط کش و تقسیم کردن قسمت های مساوی در شکل.

حدسیه سازی و تقریب زدن و تداعی کسرها ی مساوی.

بیان مفهوم قسمت با توجه به شکل نوشتن عبارت کسری به صورت فارسی .

 حل مسأله با راهبرد تبدیل یک مسأله به مسأله ی ساده تر.

 علوم

آشنایی با مراحل رشد انسان .

مقایسه ی الان خود با سال ها قبل با آوردن عکس در کلاس .

بیان تغییرات جسمی و حرکتی نسبت به مرحله ی نوزادی .

اندازه گیری قد و وزن همدیگر.

بیان نقش کسانی که در رشد و سلامتی آن ها تأثیر داشته است.

شناخت دندان های شیری و همیشگی و تفاوت آن ها.

بیان خوراکی های مفیدی که در رشد کودکان مؤثر است وآوردن در کلاس وطبقه بندی کردن.

برگزاری جشن خوراکی های مفید.

بیان بحث ماده و نام بردن چند ماده در اطراف خود.

ویژگی های ماده وبیان تفاوت و شباهت چند ماده.

بیان شکل ماده به عنوان جامد و مایع و گاز در قالب آزمایش و لمس کردن و دیدن از نزدیک.

 
 
 
     
 
     
درج مطلب                                                گزارش بهمن ماه    
 
قرآن          

سوره ی کوثر را روان و همراه با نوار بخوانند

تشخیص همزه در کلمه ها و خواندن عبارات قرآنی با توجه به آداب خواندن

سوره ی عصر را روان خوانده و حفظ کنند

خواندن عبارات قرآنی روان و با رعایت آداب آن

تعریف داستان کودک خدا پرست وخواندن آن و بیان خلاصه ی آن توسط بچه ها

خواندن روان وحفظ پیام قرآنی و دانستن معنای آن

خواندن داستان نخلستان و بیان آن با توجه به تصاویر

 

هدیه ها

آشنایی بیشتر با حضرت علی«ع»

ایجاد علاقه واحساس احترام نسبت به شخصیت حضرت علی «ع»

تلاش برای الگوگیری از امام علی«ع»

آشنایی با امام حسن«ع» به عنوان امام دوم مسلمانان

تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به امام حسن «ع»

تلاش برای الگوگیری از رفتار امام حسن«ع»

آشنایی بیشتر با امام حسین«ع»

تقویت احساس علاقه و احترام نسبت به حضرت سیدالشهدا
فارسی

درس آزاد:تحقیق دانش آموزان در مورد یزد و آثار تاریخی و هنری یزد

درس فردوسی:آشنایی با فردوسی و آثار آن

آشنایی با فرهنگ و ادب فارسی

ایجاد و تقویت حس احترام و علاقه به مشاهیر ایران

آشنایی با بعضی از قهرمانان شاهنامه

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند:ساخت کلمات با تر و ترین و جمله سازی با آنها

انجام نمایش یک کلاغ و چهل کلاغ

درس ایران زیبا:

آشنایی با آثار تاریخی وفرهنگی ایران

آشنایی با طبیعت زیبای ایران

ایجاد علاقه و تقویت آن به سرزمین آبا و اجدادی

ترویج حس حفاظت از کشور عزیزمان ایران

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند:واژه سازی با پسوند «گاه»

آموزش جمع کلمات با «ها »و «ان»ومعنای آن
ریاضی

آموزش حدس و آزمایش و تمرین وتکرار بر روی آن

حل مسأله با راهبرد حدس و آزمایش

حدسیه سازی و تقریب زدن از واحد غیر استاندارد به استاندارد

معرفی واحد سانتی متر با خط کش و متر خیاطی به عنوان یک واحد دقیق در انداره گیری

تبدیل سانتی متر به میلی متر و برعکس میلی متر به سانتی متر

معرفی میلی متر

مقایسه ی اعداد با توجه به ارزش رقم ها

مهارت استدلال عددی .مقایسه با توجه به شکل چیزها و ساخت دسته های ده تای

و صدتایی

مقایسه ی دوعدد با استدلال ساخت عدد با شکل و با جدول

جمع و تفریق اعداد سه رقمی با روش فرایندی و گسترده نویسی

علوم

آوردن انواع میوه ها در کلاس

و آشنایی با انواع دانه ها

مشاهده ی تفاوت دانه ها از نظر رنگ و اندازه وشکل و....از نزدیک

کاشت دانه ودیدن مراحل رشد آن ازنزدیک

آشنایی با قلمه ی گیاهان مختلف وریشه آن ها

بحث و گفت وگودر مورد انواع دانه ها و قسمت های گیاه

آموزش موارد استفاده ی دانه ها و چگونگی پراکنده شدن آن ها

آشنایی با چرخ ریسک وچگونگی آشیانه سازی او

تحقیق در مورد آشیانه سازی یک جانور به دلخواه

بیان فواید آشیانه برای حیوانات وچه حیواناتی به آشیانه نیاز ندارند

مراحل زندگی پروانه و قورباغه و لاک پشت
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

گزارش ماه مهر

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآن   

درس اول:

-دوره ی سوره ها و پیام های قرآنی فراگرفته شده توسط دانش اموزان در کلاس اول.

-جمع خوانی سوره توحید و کوثر

-لوحه خوانی در کلاس توسط معلم و تکرار به وسیله دانش اموزان

-پیام قرآنی هو الرحمن الرحیم وتزیین توسط دانش اموزان

-هم خوانی شعر خدای خوب و مهربان

-بخش خوانی لوحه های تدریس شده

درس دوم:

-جمع خوانی سوره ناس

-آموزش لوحه به صورت بخش خوانی

-جمع خوانی سوره فلق

-آموزش لوحه به صورت بخش بخش

-یادآوری سوره ی نصر

-پیام قرآنی هذا بیان للناس و تزیین آن

-داستان سرایی درباره ی تصویر هماهنگ با پیام قرآنی

-فردخوانی (خواندن لوحه توسط یکی از دانش اموزان به صورت تکی)

-جمع خوانی سوره ی کوثر

-انس با قرآن در خانه

-خواندن پیام قرآنی در منزل توسط دانش اموزان

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

 

فصل اول:

عدد و شمارش:

-یادآوری مفهوم شمارش (با استفاده از لوبیا و چوب خط)

-یادآوری ساعت

-علامت بزرگتر و کوچکتر و مساوی

-جدول شگفت انگیز 9*9

-یادآوری دسته ده تایی و یکی

-یادآوری جمع و تفریق

-مفهوم مانده و گذشته ساعت

-جمع و تفریق به وسیله محور و شکل

-شمارش چندتاچندتا

-انجام فعالیت های کلاسی به وسیله ی دانش آموزان ارایه تمرینات و مرور فصل در منزل و با نظارت در کلاس.

فارسی(مهارت های نوشتاری)

یادآوری درس فارسی کلاس اول

(جمله سازی-دسته بندی-تصویر-مرتب کردن-تلفظ(خواندن و نوشتن)-تصویرخوانی-مشابه بودن اول و آخر کلمات-مفهوم تشدید-زیبانویسی)

فصل اول(نهادها):

نوشتاری-مفهوم نشانه ه-جمله سازی-مفهوم نشانه ی و ای-مرتب کردن-کامل کردن

 

 

 

 

 

 

 

فارسی(مهارت خوانداری)

درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما:

-یافت کلمات مشکل

-معنی کلمه

-ترجمه شعر

نگاه کن و بگو:

-داستان سازی توسط دانش آموزان

-ایجاد خلاقیت

درست و نادرست:

-ارزیابی درک متن

وازه سازی:

افزایش لغات دانش آموزان

بیاموز و بگو:

آموزش نکات نگارش و دستور

بازی بازی بازی:

-ایجاد فضای شاد در کلاس

-تقویت روحی مشارکت و کارگروهی

بخوان و حفظ کن:

-یارمهربان

-حفظ شعر

 

 

 

 

 

 

علوم

زنگ علوم:

-آشنایی دانش آموزان با مشاهده و یادداشت برداری به عنوان راههایی برای جمع آوری اطلاعات.

-تحریک حس کنجکاوی و تقویت روحیه پرسش گری.

-استفاده از یادداشت ها در زمان های مناسب.

-استفاده از فیلم آموزشی برای یادگیری بهتر دانش آموزان.

-رفتن به محیط های مختلف برای یادگیری بهتر دانش اموزان.

هوای سالم آب سالم:

-آشنایی دانش آموزان با آب و هوای سالم

-چگونه هوای سالم داشته باشیم

-انجام آزمایش برای درک بهتر مفهوم هوای سالم

-چگونه آب سالم داشته باشیم

-استفاده از فیلم آموزشی برای یادگیری بهتر مفهوم آب و هوای سالم

-استفاده از فیلم آموزشی تصفیه آب برای یادگیری بهتر

-پرسش سوالات علوم در کلاس توسط معلم و پاسخ به وسیله دانش اموزان

 

 

هدیه ها

درس اول و دوم:

-آشنایی با مهربانی خداوند از طریق نعمت های او

-بررسی و بیان زیباییها و نعمت های فراوان خدا توسط دانش اموزان

-فکر می کنم:

-تقویت مهارت بیان

دوست دارم:

-تقویت حیطه یادگیری همراه با بیان احساس فرد

گفت و گو کنیم:

-افزایش گنجینه لغات در ذهن دانش آموز

-تثبت مفاهیم درس

بازی و نمایش:

-فضای شاد و افزایش اعتماد به نفس در بین دانش آموزان و کشف استعداد و توانایی دانش آموزان و تشویق به کار گروهی.

بگرد و پیدا کن:

-تقویت مهارت بصری

تقویت بیان و افزایش گنجینه لغات

باهم بخوانیم:

-شعر یک حالت لذتی در بین دانش آموزان ایجاد میکند و ایجاد فضای شاد در کلاس.

 

 

 

 
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
Sunday : 16/12/2018

 
     
 
     
برنامه کلاسی
 
 

ایام هفته

زنگ اول
8:00
-8:45

زنگ دوم

8:55

9:40

زنگ سوم

9:50-

10:35

زنگ چهارم

10:45

-11:30

زنگ پنجم

11:40-

12:25

زنگ ششم

12:40-

1320

شنبه

قرآن

ریاضی

فارسی

فارسی

باشگاه

موسیقی

یکشنبه

ریاضی

 

علوم

نقاشی

فارسی

املاء

زبان(تماس تلفنی)

دوشنبه

قرآن

ریاضی

فارسی

تئاترخلاق

فارسی

رایانه

سه شنبه

ریاضی

هدیه ها

املاء

علوم

تقویتی

رباتیک

چهارشنبه

قرآن

زبان(ملاقات حضوری)

ریاضی

کتابخوانی

باشگاه

هدیه ها

پنج شنبه

رایانه

علوم

خوشنویسی

املاء

___

___
 
     
 
     
درج مطلب
 

    گزارش ماه دی

   کلاس دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآن

درس ششم:

-آموزش سوره توحید از روی لوحه

-لوحه خوانی در کلاس به صورت بخش بخش توسط معلم و تکرار به وسیله دانش آموزان

-جمع خوانی سوره توحید

-آموزش لوحه به صورت بخش بخش

-پیام قرآنی و اقم الصلاه لذکری و تزیین آن توسط دانش آموزان

-فرد خوانی(خواندن لوحه توسط یکی از دانش آموزان به صورت تکی)

-انس با قرآن در خانه

-خواندن پیام قرآنی در منزل توسط دانش آموزان

-آشنایی (ی)

-آموزش سوره نصر از روی لوحه

- لوحه خوانی در کلاس به صورت بخش بخش

توسط معلم و تکرار به وسیله دانش آموزان

-جمع خوانی سوره نصر

- پیام قرآنی کلوا من رزق ربکم و شکروا له

-فرد خوانی(خواندن لوحه توسط یکی از دانش آموزان به صورت تکی)

-قصه ی خوانی (قصه ی آیه ها) فتح مکهط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

فصل چهارم:

-یادآوری عدد 100

-معرفی مجدد عدد 100 با استفاده از الگوی 10تا10تا

-آشنایی با عدد 100 به عنوان 10 بسته ده تایی

-رسیدن به عدد 100 با الگوی یکی یکی

-ادامه دادن یک الگوی شکلی برای رسیدن به عدد 100

-آشنایی با واحد پول کشور ایران(ریال)

-آشنایی با شکل های مختلف پول(سکه و اسکناس)

-آشنایی با ارزش های مختلف پول(یک،ده،صد ریالی)

-آشنایی با تبدیل واحد های پولی به یکدیگر

-تمرین بر روی الگویابی عددی

-تمرین بر روی جمع و تفریق های مضرب 10 تا صد

-تمرین بر روی خواندن زمان های بعد و قبل بر روی ساعت

-آموزش عددهای سه رقمی بیشتر از صد با استفاده از پول،چینه،چرتکه

-آموزش عددهای سه رقمی در قبال ارزش مالی

-خواندن و نوشتن عددهای سه رقمی با رقم و حروف

-تمرین بر روی تبدیل سکه به سکه

-آشنایی با تفکر نظام دار و حذف حالت های نا مطلوب در حل مسله

-استفاده از راهبرد تفکر نظام دار

-تمرین بر روی عدد نویسی با کارت و رقم

-تمرین بر روی الگوهای متغیر به صورت هندسی و عددی

-انجام جمع و تفریق های سطری به صورت ذهنی همراه با بیان راه فکر

-تمرین بر روی تقریب زدن به صورت گرد کردن و قطع کردن عدد

فصل پنجم:

-اندازه گیری طول اشیا با واحدهای غیر استاندار(گیره،چینه،پاک کن و...)

-درک مفهوم نیم و ربع مختلف در ساعت

-درک واحدهای چندتایی در اندازه گیری طول

-درست کردن نوار مدرج و اندازه گیری با آن

-توانایی تبدیل یک واحد به واحدهای کوچکتر برای رسیدن به یک واحد استاندار

-آشنایی با راهبرد آزمایش یا حل مسله

 

 

 

فارسی(نوشتاری)

فصل چهارم(دینی)

-گسترش وازگان با وازه های مربوطه به بستگان

-آموزش الف مقصوره

-آموزش وازه سازی مانند:وضو خانه،نماز خانه و....

فصل پنجم(هنر و ادب)

-گسترش وازگان با استفاده از وازه های هنرمند و ابزار مرتبطه با آن ها

-تبدیل افعال به آینده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی(خوانداری)

چوپان درست کار:

-تقویت روحیه محبت نسبت به دیگران

-آشنایی با دعا کردن و اهمیت آن

بازی و نمایش(بدون کلام و پانتومیم)

-دانش آموزان در مورد کاری میگویم به آن ها بدون اینکه حرف بزنند پانتومیم انجام میدهند

بخوان و حفظ کن:

مثل یک رنگین کمان

-زیارت:

-آشنا شدن با زیارت به عنوان یکی از مفاهیم و اعمال دینی

-آشنایی با ادب زیارت

-آشنایی با حرم امام رضا و احترام به ائمه اطهار

وازه سازی:

آشنایی دانش آموزان با لغات وضو خانه و... و معنی آن کلمات

بخوان و بیندیش:

کی بود؟کی بود؟

هنرمند:

-آشنایی با هنرهای مختلف

-معرفی هنر و هنرمند

-آشنایی با هنرهای مختلف و ابزار مرتبط با آنها

-آوردن وسایل هنری به کلاس توسط دانش آموزان و انجام دادن آنها و آشنا شدن با آن هنرها مانند سفالگری،موسیقی،عکاسی

وازه سازی:

-گسترش وازگان با استفاده از وازه هنرمند و ابزار مرتبط با آن ها

بخوان و حفظ کن:

من هنرمندم

حکایت:

-کودک زیرک

-آشنایی با داستان و حکایت های ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

هدیه ها

درس 9،10،11

-آشنایی با وازه اهل بیت

-اشنایی با اهل بیت پیامبر

-پیام قرآنی(اللهم صل علی محمد و آل محمد) اهمیت صلوات بر پیامبر

-و خواندن شعر داور کشتی

-آشنایی با مهربانی حضرت علی و خانواده آن حضرت

-تقویت علاقه و محبت به امیرمومنان و خانواده ایشان

 -آشنایی دانش آموزان با نماز

-آشنایی با طرز یک نماز دو رکعتی

 

 

 

 

علوم

اگر تمام شود...

-آشنایی دانش آموزان با سوخت ها

-آشنایی دانش آموزان با اینکه چگونه از آلودگی هوا جلوگیری کنیم؟

-آشنایی با سوخت وجایگاه سوخت

-ساخت ماشین بادکنکی و بردن بچه ها به حیاط مدرسه و برگزاری مسابقه

-آشنایی دانش آموز با اینکه می توان از وسایل دور ریختنی ها استفاده کرد (بالا بردن خلاقیت بچه ها)