درج مطلب
 
خانم عاطفه رفیع زاده
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول مهرماه

انس با قرآن

تدریس سوره:(توحید)

آموزه های قرانی

(اللهم الرزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا و جعلنا من الشاکرین:دعای صبحانه)

(سلام قبل الکلام)

حواستو جمع کن

آشنایی با اشکال هندسی :(گردی،سه گوش،چهارگوش)/آموزش مفاهیم :(کوچک و بزرگ،کوتاه وبلند)/آموزش مفاهیم چپ وراست /آموزش عدد 1/ آموزش سه رنگ اصلی

علوم و آزمایش

آشنایی با آموزشگاه ،دوستان و چگونگی رفتار در مدرسه/آشنایی با فصل پاییز و ماه های آن و نشانه های این فصل از جمله (رنگ برگ ها ،کوچ پرندگان،باز شدن مدرسه ها و هوای این فصل)/آموزش رفتارهای درست /آشنایی با تغذیه ی مناسب و انواع غذاها و خوراکی های مفید و غیر مفید

مهارت های زندگی

آموزش خودشناسی و شناخت اعضای خانواده/تعریف داستان از روی کتاب داستان /شناخت محیط آموزشگاه ، دوستان و مربی /آموزش کارهای درست مانند:به موقع در مدرسه حاضر شدن ، اجازه گرفتن،نظم و انضباط در کلاس  وغیره /رعایت حقوق دیگران /رعایت نکات بهداشتی اس

نقاشی

طبق واحدکار : سه  نقاشی آزاد / نقاشی آموزشگاه  و وسایل مورد نیاز در آموزشگاه/ نقاشی درخت پاییزی و نشانه های آن /نقاشی غذاهای مفید و غیر مفید

مهارت های نوشتاری

پررنگ کردن خطوط در کاربرگ  / وصل کردن نقطه چین ها و رنگ زدن اشکال به منظور افزایش دقت و تمرکز / آموزش جهت ها :(راست به چپ ،چپ به راست و بالا به پایین ،پایین به بالا )

هوش

شکل یابی و پرورش خلاقیت  / درست کردن شکل های متنوع با نرم چین  به منظور تقویت تجسم و تخیل

کاردستی

کاردستی واحد کار آتش نشانی  /کاردستی روز سالمند /کاردستی روز روستا و عشایر کاردستی روز پست /کارت دوخت مداد مربوط به واحد کار آموزشگاه / کاردستی روز نابینایان / کلاژ توپ به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش / کاردستی شیر مربوط به واحد کار غذای مفید / کاردستی پفک مربوط به واحد کار غذای غیر مفید / نقاشی   با رنگ انگشتی طبق واحد کار پاییز

بازی

بازی بشین پاشو/بازی سکوت /بازی بازو بسته کردن بند کفش ها / بازی باز و بسته کردن دکمه های لباس/هوهو چی چی/گوش کن و بگو / بازی با نرم چین / بازی صندلی

قصه ونمایش خلاق

بازگو کردن قصه ی کتاب داستان و انجام نمایش آن

آداب اسلامی

آموزش آداب زود تر سلام کردن / احترام گذاشتن به بزرگترها/اجازه گرفتن / بین حرف بزرگترها صحبت نکردن/بازی کردن با یکدیگر / پرهیز از قهر کردن

من کیم ؟

آشنایی با حواس پنج گانه (دیدن ، شنیدن، چشیدن ، بوییدن و لمس کردن ) توانایی فکر کردن و حرکت کردن