کلاس اول نسترن
آموزگار خانم اسلامی
 
 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
گزارش ماه آبان 
 

 

قرآن:

تا پايان صفحه ٣١  تدريس شد:

١- آموزش و حفظ سوره ي كوثر

٢- حفظ پيام هاي قرآني "اَلْحَمْدُلِلّهِ"  و    "وَ اشْكُروا نِعْمَهَ اللّهِ"

 رياضي:

تا پايان صفحه ٥٦ كتاب تدريس و تمرين شد.

مفاهيم تدريس شده :

١-تدريس چوب خط تا عدد ٥

٢-استفاده از خط كش و شابلون

٣-آموزش كم و اضافه كردن اشكال و چينه و چوب خط و نمايش جواب با چوب خط  ( تا عدد ٥) و يا چينه

٤-آموزش الگوي خطي در صفحه شطرنجي

٥- آموزش داستان گويي و بيان كم و اضافه شدن ( مطابق صفحات ٤١  و  ٥١)

٦- آموزش تقارن و خط تقارن بدون بيان نام آن ( مطابق صفحات ٤٢ و ٤٩)

٧- آموزش شمارش اعداد تا ٤  و طريقه ي صحيح نويسي آن نشان دادن آن با اشكال مختلف و انگشتان دست و چوب خط و چينه

٨- اندازه گيري به وسيله گيره و درك مفهوم اندازه گيري

٩- حل جدول شگفت انگيز ٤*٤  اعداد

 

فارسي بخوانيم:

شروع تدريس بخش ٢ كتاب بخوانيم و تدريس تا پايان صفحه ٣٧:

خواندن و نوشتن نشانه هاي آ ا ، بـ ب،

اَ ــِ ، د، مـ م ، سـ س، او و

فارسي بنويسم:

همگام با كتاب بخوانيم.

علوم:

تا پايان صفحه ٢٥ كتاب تدريس شد:

١-زنگ علوم:

خوب و دقيق ديدن، روي آب و زير آب

٢- سلام، به من نگاه كن:

حواس پنچ گانه

٣- سالم باش، شاداب باش

 

 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷