دبستان فردای روشن
     
مشحصات آموزگار
 
خانم اعظم دهقان
آموزگار پایه دوم
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
گزارش عملکرد
 

عملکرد ماه آبان

تدریس درس سوم،چهارم،پنجم.

و تدریس پیام های قرانی با مضمون نیکوکاری ،

اسراف وصرفه جویی و بخشندگی.

قران

تدریس درس سوم(آداب دعا کردن)

تدریس درس چهارم(مهربانی خداوند)

تدریس درس پنجم(آداب وضو گرفتن)

هدیه های آسمانی

تدریس درس سوم (خرس کوچولو)آشنایی با

 بهداشت فردی.

تدریس درس چهارم(مدرسه خرگوش ها )آشنایی با

رعایت بهداشت گوش و راههای جلوگیری از آسیب

رساندن به گوش.

تدریس درس پنجم (چوپان درستکار)آشنایی با فواید

 راست گویی و درستکاری.

فارسی

(خوانداری)

آشنایی با اضافه کردن پیشوند بی به کلمه.

آشنایی با کلمات هم معنی و مترادف و کلمات تنوین دار.

آشنای با کلمات مخالف و متضاد و جمع بستن کلمات با پسوند(ها).

نگارش

تدری فصل سوم (زندگی ما و گردش زمین ).

آشنایی با چگونگی پیدایش شب و روز.

آشنایی با کاربرد دماسنج در محیط.

علوم

تدریس فصل دوم آشنایی با جمع های سطری و ستونی.

آشنایی با ساختن اعداد و رقمی از روش نظام دار و شاخه ای.

آشنایی با جمع و تفریق های فرایندی و گسترده نویسی.

آشنایی با مبحث تقریب اعداد.

ریاضی

عملکرد ماه مهر

قرآن

تدریس درس اول و پیام قرآنی خدا بخشنده و مهربان است.

تدریس درس دوم و پیام قرآنی قرآن سخن خدا برای مردم است.

هدیه های آسمانی

آموزش درس 1 هدیه­های خدا و آشنایی دانش­آموزان با نعمت­های خدا

درس 2 پرندگان چه می­گویند؟ آشنایی دانش­آموزان با آداب دعا کردن

فارسی خوانداری

تدریس درس ستایش (حمد و ثنای خدا و اهمیت شروع هر کاری با نام و یاد خدا)

تدریس درس اول کتابخانه کلاس ما (آشنایی با فواید کتاب خوانی و انتخاب کتاب­های مناسب با گروه سنی خود)

تدریس درس دوم مسجد محله ما (آشنایی دانش آموزان با نماز جماعت در مسجد و فعالیت هایی که در مسجد برگزار می­شود)

نگارش

آشنایی با کلمات ساده و غیرساده

ساختن کلمه جدید با اضافه کردن پیشوندهای (هم و با)

یادآوری صداهای مختلف نشانه "و"

علوم

آموزش مفهوم مشاهده (حواس پنجگانه)  و فواید یادداشت برداری

آشنایی با راه های آلوده شدن هوا و مضرات آن و پی بردن به تفاوت های آب آشامیدنی و غیرآشامیدنی و موارد استفاده هرکدام

آشنایی با چگونگی تصفیه آب سالم و تبدیل آن به آب آشامیدنی

ریاضی

مرور ریاضی سال اول (یادآوری چوب­خط و چینه- عبارت جمع و تفریق و الگوهای عددی- مساله- محور و ساعت کامل- گذشته و مانده)

آشنایی با رقم و عدد و شمارش چندتا چندتای الگوها

 

 

 

 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
Sunday : 16/12/2018