دبستان فردای روشن
     
مشحصات آموزگار
 
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

                                                                                                                   

نام درس

عملکرد ما مهر

قرآن

تدریس درس ول و پیام قرآنی خدا بخشنهد و مهربان است

هدیه های آسمانی

آموزش درس اول هدیه های خدا و آشنایی دانش آموزان با نمتهای خداوند

درس دوم پرندگان چه می گویند.آشنایی با آداب دعا کردن و سخن گفتن با خداوند متعال

فارسی

خوانداری

تدریس درس ستایش (حمد و ثنای خدا و اهمیت شروع هرکاری با نام و یاد خدا

تدریس درس اول  کتابخانه کلاس ما(آشنایی با فواید کتاب خوانی و انتخاب

کتاب های مناسب برای گروهای سنی مختلف

تدریس درس دوم مسجد محله ی آشنایی دانش آموزان با نماز جماعت در مسجد و فعالیت هایی به غیر از نماز خواندن در مسجد

نگارش

آشنایی با کلمات ساده و غیر ساده

ساختن کلمه جدید با اضافه کردن پسوند های (هم و با) یادآوری صداهای مختلف نشانه ی و

علوم

آموزش مفاهیم مشاهده (حواس پنجگانه ) وفواید یادداشت برداری

آشنایی با راهاهای آسوده شدن هوا و ضررات آن وپی بردن به تفاوت های آب سالم و آب آشامیدنی

ریاضی

مرور ریاضی ال اول ابتدایی(یادآوری  چوب خط وچینه – عبارت جمع و تفریق و الگوهای عددی-مساله-محور و ساعت با مفهوم (کامل و گذشته و مانده و بین) آشنایی با رقم و عدد و شمارش چندتا چن تای الگو

مهارت ها

کار با چوب بستنی (درست کردن چند کاردستی با چوب بستنی مثل جمدادی و هچنین جای دستمال کاغذی و قاب عکس

 

                                                                                                                   

نام درس

عملکرد ماه آبان

قرآن

تدریس سوم و چهارم و پنجم

تدریس پیام های قرآنی با مضمون نیو کاری .اسراف نکردن و صرفه جویی کردن و بخشودگی

هدیه های آسمانی

تدریس درس سوم(آداب دعا کردن)

تدریس درس چهارم (مهربان ترین مهربانان)

تدریس درس پنجم(آداب وضو گرفتن)

فارسی

خوانداری

تدریس درس سوم (خرس کوچولو) آشنایی با مفاهیم بهداشت فردی

تدریس درس چهارم (مدرسه ی خرگوش ها) آشنایی با رعایت بهداشت گوش و راههای جلوگیری از آسیب دیدن گوش

نگارش

آشنایی با اضافه کردن پیشوندی به کلمه

آشنایی با کلمات هم معنی (مترادف ) و کلمات تنوین دار

آشنایی با کلمات مالف و متضاد و جمع بستن کلمات با پسوندها

علوم

تدریس فصل سوم (زندگی ما و گردش زمین

آشنایی با چگونگی پیدایش شب وروز

آشنایی با کابرد دماسنج در محیط های گرم و سرد

ریاضی

تدریس فصل دوم (آشنایی با جمع های سطری و ستونی

آشنایی با ساختن اعداد دورقمی از روش نظام دار و شاخه ای

آشنایی با جمع و تفریق های فرآیندی و گسترده نویسی

آشنایی با مبحث تقریب اعداد

مهارت ها

کار با چوب بستنی و ساختن هواپیما و ماشین و رنگ آمیزی با گواش

پرلز

تقویت سواد خواندن دانش آموزان ( داستان خری که خر نشد)

ارتقا سطح یادگیری دانش آموزان

 

نام درس

عملکرد ماه آذر

قرآن

تدریس درس ششم و هفتم

تدریس پیام های قرآنی با مضمون نماز خواندن و باد خدا بودن تشکر

از نعمتهای خداود و شکرگزاری

هدیه های آسمانی

تدریس درس ششم(پیامبران خدا)

تدریس درس هفتم(مهمان کوچک)

تدریس درس هشتم (جشن میلاد)

فارسی

خوانداری

تدریس درس پنجم (چوپان درستکار) منع بچه ها از دروغ گفتن و آموزش راست گویی به بچه ها

تدریس درس ششم(کوشا و نوشا) نتیجه ی تلاش و پشت کار در کارها

نگارش

آشنایی با اضافه کردن پیشوندی به کلمه

آشنایی با کلمات هم معنی (مترادف ) و کلمات تنوین دار

آشنایی با کلمات مالف و متضاد و جمع بستن کلمات با پسوندها

علوم

تدریس فصل چهارم زندگی ما و گزدش زمین

آشنایی با فصل ها و چگونگی بوجود آمدن فصل ها

آشنایی با بادنما و باد سنج.آشنایی با فواید ضررهای باد

مهارت

ساختن حلزون و درست کردن هلی کوپتر با چوب بستنی و رنگ آمیزی هریک از آنها

پرلز

تقویت سواد خواندن دانش اموزان و دست یابی به استنباط های روشن

و ارتقا سطح یادگیری

 

                                                                                                                   

نام درس

عملکرد ماه دی

قرآن

تدریس درس هشتم :تدریس پیام های قرآنی با مضمون تشکر از خداوند و پدرو مادر

تدریس درس نهم (تدریس پیام قرآنی با مضمون انجام دادن عمل صالح )

تعریف کردن داستان فتح مکه و همچنین شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم (ع)

هدیه های آسمانی

تدریس درس نهم(اهل بیت پیامبر)

تدریس در س دهم (خانواده ی  مهربان)

فارسی

خوانداری

تدریس درس هفتم (دوستان ما) آشنایی با انواع شغل ها

تدریس درس هشتم(از همه مهربان تر)آشنایی با دعا کردن و سخن گفتن با خداوند

نگارش

آشنایی با شغل ها-مفهوم دور ونزدیک و حرف اشاره ی آن و این

آشنایی با بستگان و نزدیکان مادر و پدر همچنین آموزش کلماتی مانند کبری

علوم

دریس فصل 5 پیام رمز ر وارد کن.آشنایی با مفهوم نوروصدا

آشنایی با انواع صداعای نازک و کلفت.هشدار دهنده و پیام رسان

تدریس فصل 6 پیام رمز را وارد کن

آشنایی با انواع منبع نور(طبیعی و مصنوعی)

آموزش مفهوم سایه .ساختن ساعت آفتابی.تدریس فصل 7 انواع سوخت ها

آموزش ماشین بادکنکی

ریاضی

تدریس فصل 4 عددهای سه رقمی-معرفی واحد پول کشور-معرفی انواع پول.ادامه الگوهای عددی

جدول ارزش مکانی اعداد سه رقمی.نوشتن اعداد سه رقمی با حروف

و باعدد.بدست آوردن ارزش سکه ها- حذف حالتهای نامطلوب

یا کارت های رقم عددسه رقمی بسازید.تقریب اعداد سه رقمی با حذف رقم یکان و دهگان

پرلز

تقویت سواد خواندن- ارتقا سطح یادگیری

مهارت

آموزش دادن ساخت انواع کاردستی با چوب بستنی