مشخصات مربی
 
      
خانم پریسا میروکیلی
مربی کلاس دریا
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس دریا

سوره

دعای فرج-سوره کوثر

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

آموزشگاه -شیر-پاییز-خانواده

مهارت زندگی

آشنایی با محیط آموزشگاه-آشنایی با بهداشت فردی-آشنایی با وسایل شخصی

هوش

آموزش کوچکترین و بزرگترین-اشکال مثل هم

علوم

آشنایی با غذای مفید و غیر مفید-آشنایی با فصل پاییز

ریاضی

آموزش اشکال هندسی -آموزش خط راست-آموزش مفهوم دور و نزدیک

کاردستی

کار با گل-کار با رنگ انگشتی چاپ پاییز-کارت دوخت درخت گلابی-کارباقیچی شکل پیتزا

نقاشی

نقاشی غذاهای مفید و غیر مفید-نقاشی درخت پاییزی-نقاشی خانواده

قصه

حنایی و طلایی-موش موشی-خواهر ملوس

بازی

نرم چین-خمیر بازی- بازی های کلاسی

واحدکار

آموزشگاه-خانواده- پاییز-غذای مفید و غیر مفید

 
 
گزارش عملکرد ماه آبان کلاس دریا
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت های زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد ماه آذر کلاس دریا

وسوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد دی ماه کلاس دریا
 

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
 
گزارش عملکرد ماه بهمن کلاس دریا
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

گزارش عملکرد اسفندماه کلاس دریا

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد فروردین ماه کلاس دریا

سوره

دعای فرج

پیام قرانی

فقل سلام علیکم  النظافه من الایمان

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
     
 
     
اخبار/مقالات
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
غیره...