مشخصات مربی
 
      
 
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس مروارید

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
 
گزارش عملکرد ماه آبان کلاس مروارید
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت های زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد ماه آذر کلاس مروارید

وسوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد دی ماه کلاس مروارید
 

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
 
گزارش عملکرد ماه بهمن کلاس مروارید
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

گزارش عملکرد اسفندماه کلاس مروارید

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد فروردین ماه کلاس مروارید

سوره

دعای فرج

پیام قرانی

فقل سلام علیکم  النظافه من الایمان

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
     
 
     
 
 
شیفت صبح

   خانم ملک زاده (کلاس مروارید)

 

9-9:45

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

شنبه

شعر و قرآن

ریاضی

نقاشی (واحدکار)

نرم چین

یکشنبه

شعر و قرآن

علوم

کاردستی

بازی گروهی

دوشنبه

آوا و نوا

مهارت های زندگی

نقاشی (آموزشی)

قصه گویی

سه شنبه

رباتیک

علوم

هوش

زبان

چهارشنبه

باشگاه

ریاضی

کاردستی

قصه گویی

 
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...