مشخصّات آموزگار
 
 
خانم فرزانه مظهری
مربی پیش 1 عصر
کلاس مرجان
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
درج مطلب
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس مرجان 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
 
گزارش عملکرد آبان ماه کلاس مرجان
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت های زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد ماه آذر کلاس مرجان

وسوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد ماه دی کلاس مرجان
 

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
 
گزارش عملکرد ماه بهمن کلاس مرجان
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

.

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 

 
گزارش عملکرد اسفندماه کلاس مرجان

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد فروردین ماه کلاس مرجان

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
 
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 

شیفت عصر

   خانم فرزانه مظهری(مرجان)

 

 

 

ایام هفته

 

 

    16-16:45

 

 

17-17:45

 

 

18-18:45

 

 

19-19:20

 

شنبه

 

آوا و نوا

 

مهارتهای

زندگی

 

ریاضی

 

نرم چین

 

یک شنبه

 

قرآن و شعر

 

نقاشی

 

هوش

 

 

بازی گروهی

 

دوشنبه

 

رباتیک

ریاضی

 

کاردستی

واحدکار

 

قصه گویی

 

سه شنبه

 

زبان

 

شعر وقصه

علوم

 

نرم چین

 

چهارشنبه

 

نقاشی

واحدکار

 

باشگاه

 

کاردستی واحدکار

 

بازی گروهی

نسخه قابل چاپ
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...