درج مطلب
 
 
خانم نسرین سلامتی
مربی پیش1 دخترانه
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 

شیفت صبح

   خانم نسرین سلامتی(صدف)

 

9-9:45

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

شنبه

رباتیک

ریاضی

کاردستی

مهارت های زندگی

یکشنبه

شعرو قرآن

علوم

مهارت های زندگی

بازی گروهی

دوشنبه

آوا و نوا

نقاشی (آموزشی)

شعر و قرآن

هوش

سه شنبه

ریاضی

هوش

زبان

قصه

چهارشنبه

شعر و قران

باشگاه

علوم

نقاشی (واحدکار)

 
 
     
 
     
درج مطلب
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس صدف
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

نقاشی

 

قصه

بازی

واحدکار

 

 
 
 
 
 
 
گزارش عملکرد ماه آبان کلاس صدف
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت های زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد آذرماهکلاس صدف

وسوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد دی ماه کلاس صدف
 

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
گزارش عملکرد ماه بهمن کلاس صدف
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 

 
گزارش عملکرد اسفندماه کلاس صدف

سوره

عصر

پیام قرآنی

ولا تنازعوا

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
واحدکار هفت سین
چاپ سبزه با رنگ انگشتی

واحدکار نان و گندم
چاپ گندم با رنگ انگشتی
 
کارت دوخت نان
 

واحدکار میوه ها
کلاژ میوه با کاغذرنگی
 
کاردستی میوه ها

واحدکار گیاهان
چاپ کاکتوس با رنگ انگشتی
 
کلاژ گل آفتابگردان با کاغذرنگی

واحدکار ایران
چاپ رنگ های پرچم با رنگ انگشتی و دست
اوریگامی لاله به رنگ پرچم
کاردستی پرچم ایران

واحدکار آب و آتش
چاپ آتش با رنگ انگشتی
 
کلاژ شمع با حبوبات

واحدکار آتش و حرارت
چاپ آتش با رنگ انگشتی

واحدکار خزندگان
کار کاغذوتا خرچنگ

واحدکار رسانه
 
کارت دوخت رادیو

واحدکار پرندگان
چاپ خروس
کارت دوخت جوجه
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...