دبستان فردای روشن
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
کاردستی لیوان
 
 
واحدکار آموزشگاه. کاردستی لیوان با استفاده از رنگ انگشتی
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آبان ماه

سوره

 کوثر

آموزه های قرانی

فقل سلام علیکم

مفاهیم ریاضی

مفاهیم بلند و کوتاه ،کوچک و بزرگ ،بالا وپایین

مفاهیم علوم

آشنایی با فصل پاییز،بهداشت فردی،شناخت اعضای بدن،آشنایی با حواس پنجگانه

ترانه های کودکانه

پاییز،بچه خوب،اعضای بدن،شب وروز

نقاشی

نقاشی طبق واحدکار و کلاس نقاشی 

هوش

آشنایی با اشکال مشابه و دست ورزی چشم و دست

بازی

حیاط،نرم چین،پانتومیم،بازی کی جاش عوض شده،خمیر بازی

کاردستی

 چاپ برگ درخت پاییزی با رنگ انگشتی،کارت دوخت انار،کارت دوخت دندان،کاردستی شانه

با خلال دندان،کارت دوخت گوش،کاردستی و کار با قیچی کاردستی شب وروز

قصه

قصه دندان،قصه میوه های ناراحت،قصه اعضای بدن

واحد کار

 پاییز،بهداشت،اعضای بدن و حواس پنجگانه،شب وروز

 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول آذر ماه

سوره

عصر

آموزه های قرانی

النظافته من الایمان

 

مفاهیم ریاضی

مفاهیم مشابه و غیر مشابه ،بالا و پایین

مفاهیم علوم

آشنایی با نحوه حرکت وسایل نقلیه ،آشنایی با نحوه رشد گیاهان

ترانه های کودکانه

عبورازخیابان،پلیس،وسایل نقلیه،چراغ راهنما

نقاشی

نقاشی طبق واحد کار و کلاس نقاشی 

هوش

آشنایی با جهات مختلف بالا و پایین ورو وزیر

بازی

حیاط،نرم چین،پانتومیم،بازی کی جاش عوض شده،خمیر بازی

کاردستی

کارت دوخت تابلو ایست،کاردستی خیابان،کاردوخت کلاه پلیس،کاربا قیچی شکل کشتی،چراغ راهنمایی

قصه

شنل قرمزی،قصه میوه های ناراحت،چوپان دروغگو

واحد کار

 خیابان،پلیس، وسایل نقلیه ،چراغ راهنما

 

نام درس

فعالیت های انجام شده در طول دی ماه

سوره

نصر

آموزه های قرانی

وشکروا نعمت اله

 

مفاهیم ریاضی

اموزش اشکال هندسی دایره، مثلث،اشکال مشابه

مفاهیم علوم

آشنایی با تغییرات فصل زمستان،پوشش و غذا و محل زندگی حیوانات اهلی و وحشی پرندگان

ترانه های کودکانه

زمستان،حیوانات اهلی،حیوانات وحشی،پرندگان

نقاشی

نقاشی طبق واحد کار،نقاشی جوجه،کلاس نقاشی 

هوش

آشنایی با جهات مختلف بالا و پایین ورو وزیر

بازی

نرم چین،حیاط،خمیر بازی،بازی کی جاش عوض میشه،پانتومیم

کاردستی

کاربا قیچی آدم برفی،کارت دوخت سیب،کارباقیچی جوجه،رنگ انگشتی چاپ اثر انگشت به شکل گاو،چاپ اثر دست به شکا شیر و شتر،چاپ اثر دست به شکل مرغ و جوجه

قصه

سیندرلا،قصه پویا باغبون شده،قصه های می می نی،قصه کدو قلقله زن

واحد کار

زمستان،حیوانات اهلی،حیوانات وحشی،پرندگان

 

نام درس

فعالیت های انجام شده در ماه فروردین

 

قرآن

سوره حمد

شعر

بهار- گیاهان

کاردستی

درست کردن گل با فوم

ریاضی

آموزش عدد5 وشناخت پول و انواع آن-آموزش وصل کردن خط چین ها و کامل کردن شکل

علوم

مفاهیم بالا و پایین-روزوشب-باریک و پهن-مفاهیم کمتر و بیشتر-حیوانات اهلی و وحشی آموزش سبک و سنگین مراحل رشد گیاه

قصه

قصه یاسمین و گلدان کاکتوس

نقاشی

آموزش کشیدن گل با اشکال هندسی

واحدکار

بهار- گیاهان

 

 

 
     
 
     
غیره...