درج مطلب
 
 
خانم شادی بیگی
مربی مهدکودک (کلاس ستاره ها)
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
شیفت صبح

   خانم بیگی(ستارها)

 

9-9:45

9:55-10:40

10:50-11:35

11:40-12:30

شنبه

نقاشی

بحث و گفتگوواحدکار

ریاضی

قصه

یکشنبه

شعر و قرآن

علوم

کاردستی

مهارت های زندگی

دوشنبه

هوش

نرم چین

آوا و نوا

نرم چین

سه شنبه

نقاشی (واحدکار)

رباتیک

بازی گروهی

خمیر بازی

چهارشنبه

شعر و قرآن

مهارت های زندگی

باشگاه

بازی گروهی

 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
 
 
گزارش عملکرد مهر ماه کلاس ستاره ها
 

سوره

توحید

پیام قرانی

صلوات

ترانه های کودکانه

سلام-دوستی-شیر-خانواده

ریاضی

مفهوم کوچک و بزرگ  کوتاه و بلند 

هوش

اشیا مرتبط با هم

علوم

تفاوت پسر و دختر آشنایی با مهدکودک

کاردستی

کاردستی مداد و چیدن خط راست-کاردستی پرچ واحد کار محرم-کار دوخت کیف-کاردستی صندوق پست-کاردستی دست حضرت ابوالفضل-کاردستی درخت و قاب عکس خانواده-کارت دوخت خانه قارچی-چاپ لیوان

نقاشی

آموزش شکل خانه-نقاشی واحد کار

قصه

سفید برفی-شنگول و منگول

بازی

بازی گروهی  حیاط  نرم چین

واحد کار

آموزشگاه-محرم-خانه و خانواده

 
گزارش عملکرد ماه آبان کلاس ستاره ها

سوره

عصر

پیام قرانی

فقل سلام علیکم -

ترانه های کودکانه

 کلاغ باز خبر میاره-ببین چقدرتمیزم-چشم چشم دوابرو-من گلها را میبینم

ریاضی

مفاهیم نارک و کلفت-سبک و سنگین

هوش

آشنایی با اشکال مشابه-دست ورزی چشم و دست-آشنایی با اجزای مرتبط باهم

علوم

آشنایی با فصل پائیز-بهداشت فردی-شناخت اجزاصورت-آشنایی با حواس پنچگانه

کاردستی

چاپ درست با رنگ انگشتی-درست کردن شکل صورت با مقوای رنگی-شکا گوش کاردوخت حس شنوایی-چاپ شکل دهان و زبان با رنگ انگشتی

نقاشی

 نقاشی طبق واحد کار و کلاس نقاشی

قصه

خارپشت ها -سارا دختر خوبی است-قصه پاییز-قصه دندان-قصه اعضای بدن

بازی

حیاط-نرم چین-سازین-بازی گروهی کلاسی

واحدکار

پاییز-بهداشت فردی- اعضای بدن-حواس پنجگانه

گزارش عملکرد آذرماه کلاس ستاره ها

سوره

عصر

پیام قرانی

النظافه من الیمان -

ترانه های کودکانه

شعروسایل نقلیه-چراغ راهنما-پلیس-خیابان

ریاضی

آشنایی با مفهوم دور و نزدیک-آشنایی با داخل و خارج-آشنایی با مفهوم زیرو رو-آشنایی با مفهوم پشت وجلو

هوش

مفهوم درست و نادرست-آشنایی با غذای جانوران-آموزش شباهت ها-آشنایی با مفهوم درست و نادرست-آشنایی با اجزای مرتبط با هم

علوم

آشنایی با وسایل نقلیه-آشنایی با پلیس و وظایف او

کاردستی

کارت دوخت کلاه پلیس-چراغ راهنما کاربا قیچی-کارت دوخت علائم رانندگی-کاردستی خیابان-کاردستی قایق

نقاشی

نقاشی واحدکار

قصه

قصه یلدا-قصه پویا گل بهاره-قصه بگو چی دوست داری-حسنی عزیزمایی

بازی

نرم چین-سازین-بازی گروهی

واحدکار

وسایل نقلیه-چراغ راهنما-پلیس-خیابان

گزارش عملکرد دی ماه کلاس ستاره ها

سوره

 ناس

پیام قرانی

 واصلح خیر

ترانه های کودکانه

 زمستان .حیوانات اهلی و وحشی.پرندگان

ریاضی

مفهوم زیرو رو .چاق و لاغر.مفاهیم بازوبسته.دقت وتمرکز.خط بازوبسته.آهسته وتند

هوش

ارتباط بین اشکال.آشنایی با مفهوم هم اندازه.دست ورزی افزایش مهارت چشم ودست.آموزش مفهوم رابطه

علوم

آشنایی با نشانه فصل زمستان.آشنایی با حیوانات وحشی.انواع پرندگان.آشنایی با حیوانات آبزی و خزندگان

کاردستی

دست کش زمستانه.میوه زمستانی برجسته.حیوان اهلی ووحشی

نقاشی

آزاد

قصه

بره پشمالو.باب اسفنجی.غازگردن دراز

بازی

 نرم چین.بازی گروهی

واحدکار

زمستان.حیوانات اهلی ووحشی.پرندگان

گزارش عملکرد بهمن ماه کلاس ستاره ها

سوره

 ناس

پیام قرانی

 واصلح خیر

ترانه های کودکانه

شعرهای مربوط به واحدکارها

ریاضی

مفهوم زیرو رو .چاق و لاغر.مفاهیم بازوبسته.دقت وتمرکز.خط بازوبسته.آهسته وتند

هوش

ارتباط بین اشکال.آشنایی با مفهوم هم اندازه.دست ورزی افزایش مهارت چشم ودست.آموزش مفهوم رابطه

علوم

آشنایی با نشانه فصل زمستان.آشنایی با حیوانات وحشی.انواع پرندگان.آشنایی با حیوانات آبزی و خزندگان

کاردستی

دست کش زمستانه.میوه زمستانی برجسته.حیوان اهلی ووحشی

نقاشی

آزاد

قصه

بره پشمالو.باب اسفنجی.غازگردن دراز

بازی

 نرم چین.بازی گروهی

واحدکار

زمستان.حیوانات اهلی ووحشی.پرندگان

 
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
واحدکار دوزیستان
کاردستی قورباغه
کاردستی لاکپشت

واحدکار ایران
چاپ نقشه با رنگ انگشتی

واحدکار حشرات
چاپ پروانه با رنگ انگشتی
کاردستی کفشدوزک

واحدکار خزندگان
کاردستی کرم
کاردستی مار

واحدکار آبزیان
کاردستی ماهی
کاردستی برجسته ماهی

واحدکار پرندگان
کاردستی جوجه

واحدکار حیوانات
 
کارت دوخت گاو
کاردستی ببر
چاپ شیر با رنگ انگشتی

واحدکار پرندگان
چاپ قو با رنگ انگشتی

واحدکار حیوانات اهلی
کلاز گوسفند با پنبه
کارت دوخت گاو

واحدکار زمستان
 
کاردستی دستکش پوشاک زمستانی
چاپ ادم برفی با رنگ انگشتی
کاردستی برجسته سیب و پرتقال میوه زمستانی
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
غیره...