درج مطلب
 
 
خانم آسیه دره شیری
مربی مهد کودک دخترانه(فرشته ها)
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 

شیفت صبح

   خانم آسیه دره شیری (فرشته ها)

 

9-9:45

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

شنبه

ریاضی

نقاشی (آموزشی)

شعر و قرآن

خمیر بازی

یکشنبه

علوم

هوش

باشگاه

نرم چین

دوشنبه

شعرو قرآن

ریاضی

آوا و نوا

مهارتهای زندگی

سه شنبه

نقاشی (واحدکار)

علوم

رباتیک

کاردستی

چهارشنبه

کاردستی

هوش

شعر و قصه

نرم چین

 
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس فرشته ها

سوره

توحید

پیام قرانی

صلوات

ترانه های کودکانه

سلام-دوستی-شیر-خانواده

ریاضی

مفهوم کوچک و بزرگ کوتاه و بلند 

هوش

اشیا مرتبط با هم

علوم

تفاوت پسر و دختر آشنایی با مهدکودک

کاردستی

کاردستیمداد و چیدن خط راست-کاردستی پرچ واحد کار محرم-کار دوخت کیف-کاردستی صندوق پست-کاردستی دست حضرت ابوالفضل-کاردستی درخت و قاب عکس خانواده-کارت دوخت خانه قارچی-چاپ لیوان

نقاشی

آموزش شکل خانه-نقاشی واحد کار

قصه

سفید برفی-شنگول و منگول

بازی

بازی گروهی حیاط نرم چین

واحد کار

آموزشگاه-محرم-خانه و خانواده

 
 
گزارش عملکرد ابان ماه کلاس فرشته ها
 

سوره

کوثر

پیام قرانی

فقل سلام علیکم -

ترانه های کودکانه

پاییزه و پاییزه-بیبین چقدر تمیزم-چشم چشم دوابرو--من گل ها رامی بینم-

ریاضی

مفاهیم نازک و کلفت-سبک و سنگین

هوش

آشنایی با اشکال مشابه طبق واحدکار-دست ورزی-هماهنگی چشم و دست-

علوم

  آشنایی با برگ درختان وفصل پائیز-بهداشت فردی و آموزش صحیح مسواک زدن-شناخت اجزا صورت-آشنایی با حواس پنجگانه

کاردستی

چاپ برگ پاییزی با رنگ انگشتی-کاردستی برگ پاییزی-کاردستی شانه با چوب کبریت-کارت دوخت دندان-چاپ دست با رنگ انگشتی-درست کردن شکل صورت-چاپ شکل دهان و زبان با رنگ انگشتی-کارت دوخت حس شنوایی (گوش)

نقاشی

آموزش اعضای صورت طبق واحدکاروکلاس نقاشی

قصه

توی ده شلمرود-قصه اعضای بدن-قصه پاییز و برگ درختان پاییزی

بازی

حیاط-نرم چین-سازین-بازی با دستها-بازی گروهی

واحد کار

پاییز-بهداشت فردی-اعضای بدن-حواس پنچ گانه

 
گزارش عملکرد ماه آذر کلاس فرشته ها

سوره

عصر

پیام قرانی

النظافه من الیمان -

ترانه های کودکانه

شعروسایل نقلیه-چراغ راهنما-پلیس-خیابان

ریاضی

آشنایی با مفهوم دور و نزدیک-آشنایی با داخل و خارج-آشنایی با مفهوم زیرو رو-آشنایی با مفهوم پشت وجلو

هوش

مفهوم درست و نادرست-آشنایی با غذای جانوران-آموزش شباهت ها-آشنایی با مفهوم درست و نادرست-آشنایی با اجزای مرتبط با هم

علوم

آشنایی با وسایل نقلیه-آشنایی با پلیس و وظایف او

کاردستی

کارت دوخت کلاه پلیس-چراغ راهنما کاربا قیچی-کارت دوخت علائم رانندگی-کاردستی خیابان-کاردستی قایق

نقاشی

نقاشی واحدکار

قصه

قصه یلدا-قصه پویا گل بهاره-قصه بگو چی دوست داری-حسنی عزیزمایی

بازی

نرم چین-سازین-بازی گروهی

واحدکار

وسایل نقلیه-چراغ راهنما-پلیس-خیابان

 
گزارش عملکرد دی ماه کلاس فرشته ها

سوره

 ناس

پیام قرانی

 واصلح خیر

ترانه های کودکانه

 زمستان .حیوانات اهلی و وحشی.پرندگان

ریاضی

مفهوم زیرو رو .چاق و لاغر.مفاهیم بازوبسته.دقت وتمرکز.خط بازوبسته.آهسته وتند

هوش

ارتباط بین اشکال.آشنایی با مفهوم هم اندازه.دست ورزی افزایش مهارت چشم ودست.آموزش مفهوم رابطه

علوم

آشنایی با نشانه فصل زمستان.آشنایی با حیوانات وحشی.انواع پرندگان.آشنایی با حیوانات آبزی و خزندگان

کاردستی

دست کش زمستانه.میوه زمستانی برجسته.حیوان اهلی ووحشی

نقاشی

آزاد

قصه

بره پشمالو.باب اسفنجی.غازگردن دراز

بازی

 نرم چین.بازی گروهی

واحدکار

زمستان.حیوانات اهلی ووحشی.پرندگان

 
گزارش عملکرد بهمن ماه کلاس ستاره ها

سوره

 ناس

پیام قرانی

 واصلح خیر

ترانه های کودکانه

شعرهای مربوط به واحدکارها

ریاضی

مفهوم زیرو رو .چاق و لاغر.مفاهیم بازوبسته.دقت وتمرکز.خط بازوبسته.آهسته وتند

هوش

ارتباط بین اشکال.آشنایی با مفهوم هم اندازه.دست ورزی افزایش مهارت چشم ودست.آموزش مفهوم رابطه

علوم

آشنایی با نشانه فصل زمستان.آشنایی با حیوانات وحشی.انواع پرندگان.آشنایی با حیوانات آبزی و خزندگان

کاردستی

دست کش زمستانه.میوه زمستانی برجسته.حیوان اهلی ووحشی

نقاشی

آزاد

قصه

بره پشمالو.باب اسفنجی.غازگردن دراز

بازی

 نرم چین.بازی گروهی

واحدکار

زمستان.حیوانات اهلی ووحشی.پرندگان

 
گزارش عملکرد اسفند ماه کلاس فرشته ها

سوره

 ناس

پیام قرانی

 واصلح خیر

ترانه های کودکانه

شعرهای مربوط به واحدکارها

ریاضی

تقویت تمرکزودقت(تناظریک به یک)

هوش

آموزش مفاهیم رابطه

علوم

آشنایی با گیاهان-آشنایی با مراحل رشد گیاهان

کاردستی

کارردستی چاپ نقشه کشورایران با رنگ انگشتی-کلاژپرچم ایران-کارت دوخت قطره آب-کاردستی باران وقطره با رنگ انگشتی

 

 

نقاشی

آزاد-نقاشی واحدکار

قصه

قطره باران-رنگین کمان

بازی

 نرم چین.بازی گروهی

واحدکار

ایران-پرچم-آب و باران

 
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
واحدکار ایران
چاپ نقشه ایران با رنگ انگشتی

واحدکار آب و باران
کارت دوخت قطره
 

واحدکار پرچم
کلاژ پرچم با رنگ انگشتی

واحدکار حشرات
چاپ پروانه با رنگ انگشتی
 
کارت دوخت کفشدوزک

واحدکار دوزیستان
کاردستی قورباغه
کاردستی لاکپشت

واحدکار خزندگان
کاردستی کرم
کارت دوخت مار

واحدکار آبزیان
کاردستی ماهی
کاردستی برجسته ماهی

واحدکار پرندگان
چاپ قو با رنگ انگشتی

واحدکار پرندگان
کاردستی جوجه

واحدکار حیوانات اهلی و وحشی
 
ساخت ماک
چاپ شیر با رنگ انگشتی
کاردستی ببر
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...