مشخصّات
 
 
 
 
 
     
 
     
بازی آنلاین
   
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
گزارش عملکرد کلاس ورزش
 مهدکودک فرزانگان

هفته سوم

مهرماه

گرم کردن-حرکات کششی-پرش از مانع -ترامپولین

هفته چهارم مهرماه

گرم کردن-حرکات کششی-بالانس-غلت جلو

هفته اول 

آبان ماه

گرم کردن-حرکات کششی-تمرین بالانس-نردبان سوئدی-دودست روی تشک پرتاب تک پا صاف

هفته دوم

آبان ماه

گرم کردن-حرکات کششی-چیدن ایستگاه(مانع-چرخش مارپیچ-عقب جلو-بالانس)قطار بازی

هفته سوم

آبان ماه

گرم کردن .حرکات کششی و ایستگاهی و بازی-بالانس-غلط جلو

هفته چهارم 

آبان ماه

 گرم کردن.حرکات کششی و ایستگاهی و بازی-بالانس-پاباز

هفته اول

آذرماه

 تعطیل

هفته دوم

آذرماه

گرم کردن -بازی ژیمناستیک-غلط جلو

هفته سوم 

آذرماه

گرم کردن .حرکات کششی- غلت جلو-بازی ژیمناستیک

هفته چهارم

آذرماه

گرم کردن.حرکات کششی.بالانس

هفته اول

دی ماه

گرم کردن.حرکات کششی.غلط جلو

هفته دوم

دی ماه

گرم کردن .بازی ایستگاهی.بازی تمرکز
 
     
 
     
اهمیت ژیمناستیک
 
 
فواید ورزش ژیمناستیک در زندگی و آینده کودک بسیار زیاد است. به گفته مربیان این رشته ورزشی ژیمناستیک تنها ورزشی است که انسان باید در دوره کودکی آن را شروع کند و اثرات مثبت آن در زندگی بزرگسالی فرد بسیار قابل توجه است.
 
رابطه ژیمناستیک و قد کودکان
ژیمناستیک ورزشی پایه است و یادگیری حرکات ژیمناستیک حتی از د‌و‌ و‌ مید‌ا‌نی و شنا نیز ضروری‌تر است. هر فردی که در دوران کودکی به یادگیری رشته ژیمناستیک می پردازد، در دوران بز‌ر‌گسالی می‌تواند ورزشکار موفقی در سایر رشته‌ها‌ی ورزشی شود.
 
تغذیه، ژنتیک و سلامت بدن سه فاکتور اصلی در تعیین قد هستند. اگر ژن کوتاهی قد در خانواده‌ای وجود داشته باشد، دختر یا پسر آن خانواده‌ کوتاه قد می‌شوند. همچنین تغذیه در دوران بارداری مادر و نونهالی بچه‌ها در رشد قد اهمیت ویژه‌ای دارد. میزان ترشح هورمون‌ها هم یکی از عواملی است که در تعیین قد افراد موثر است.
 
یکی از کارشناسان ژیمناستیک می‌گوید اگر همیشه ژیمناست‌های موفق کوتاه قد هستند به این دلیل است که افراد کوتاه قد بهتر می‌توانند حرکات مخصوص این رشته را انجام بدهند و ژیمناستیک باعث کوتاه قد شدن آنها نشده است. حرکات ژیمناستیک به چابکی، انعطاف پذیری و سرعت عمل بالا نیاز دارد. این ویژگی‌ها را در آدم‌هایی با قد کوتاه‌تر بیشتر می‌شود دید.
 
 
     
 
     
غیره...